Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 95. )
mrn de vezelen van het *eaterstah, «tm
den tvatefpaarden*taaft, van hef watet"
Ttovaal, den leolmoestvoftel, de tcoftele»
van teaterplompen en dergeliJUe planten
nog dwideliJTt in de veenen^ vindt.
Mte veenen tcofden op vele plaatsen in
Ënropa en oole in andere tcerelddeelen,
als in Amerika, gevonden i doch daar f
fvaar het hout nog rijhelijk genoeg
aantcexig ts, om ter verbranding in de
huishouding te dienen, x'Jn demelve nog
veelal onaangeroerd, doordien toch het
hout »ich als van zelve tot hrandstoffé
aanbiedt, en integendeel het veen ge
duld vereischt en daarbij eene Teunst-
hetverleing moet ondergaan. Met tcas
oole van hier, dat men van onxe vader-
landsche veenen «oo lang slechts weinig
en geheel geen geregeld gehruiU maaTtte,
als dit land nog tceinig bevolM en
viJhelijU met xware bosschen en veel'
vuldig houtgewas was voorzien. Bach
in de twaalfde en dertiende eeuw begon
tnen reeds in de veenen meer belang te
stellen, en dezelve geregelder te bear'^
\beiden; en sedert dien t^d moest dit,
ÄJJ toenemende bevolhing en verminde-
ring van hout, hoe langs hoe meer toe»
\nemen, geißle het thans aan duizenden
Jrifhe inUomsten, aan veel meer arbei-
ders en werhlieden een middel van
iJbesfaaUf en aan al de inveonerê »<m
J_