Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 94. )
hét hijnonaen', is veel geschreven en ge-
gist; doch door latere ivaamemingen is
men volleomen verxelterd geworden, dat
het veen geheel wit het groeijende riJH.
herleomstig is, op dezelfde plaatsen
ontstaan, waar het tslch thans bevindt.
Immers m,en Uent reeds eenige plan-
fen, dienaar den grond »inltende, sich
eamenpalt^sen, en tot dezelfde zelfstan-
digheid , als waaruit de turf bestaat,
overgaan} zelfs worden deze planten op
de uitgebaggerde of uitgegravene vee-
nen aangeleiceeUf, om hetuelve vttn
nieuws te doen ontstaan,
JEn wat de veenen in onS vaderland
aanbelangt, zoo is die, anders algemeen
Tteerschende gedachte, geheel valsch,
dat zij door overstroomingen zouden
aangeUomen, en op hunne tegenwoordige
ligplaatsen zijn bleven zitten. Met
is waar, uit de menigvuldige, diliwerf
zeer diep gelegene , allen naar ééne rig-
ting zich strelehende boomen, wilde men
ooie dit gevoelen ondersteunen; maar
veel waarschijmlOUer, ja bewezen is het,
dat deze boomen meest door hoogen
ouderdom, bij de SterJsste en ntenigvul-
digsM hier waaijende noordewinden z\jn
omgewaaid, en dat door derzelver bla-
den , Ttleine taWken, maar vooral door
eenige bijzondere planten, de veenen op
a« plaatsef» eelve gegroeid »ijn, gelüh