Boekgegevens
Titel: Spelende arbeid
Auteur: Bertha
Uitgave: Leyden: P.J. Trap, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200047
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Klei, Papier, Tekenen, Leermiddelen (vorm), Plaatwerken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spelende arbeid
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 7 -
te bewaren en daartoe te laten droogen, — waarvoor ik u dan
ook nader een middeltje aan de hand zal doen. —
Alzoo gaan We nu maar voort met ons klompje klei, dat
er nu als een noot uitziet, al vorder en verder te bewerken!
Als we het nog een weinigje uitrollen, wordt het klompje
klei iets minder rond dan een noot: het lijkt nu zoo wat naar
een naai- of speldenkussentje; — nu gaan we 't nog verder uit-
rollen en drukken 't daarbij aan het eene einde heelemaal spits
toe, zoodat het naar een sigaar lijkt; — en als we die spitse pimt
weêr indrukken en het geheel over ons plankje gelijkmatig rollen,
wordt het een rond stokje of staafje, dat naar een potlood, een
stuk pijpesteel of zoo iets gelijkt.
Laat ons nu, vóór we verder gaan, eens een kijkje nemen
op achterstaande Platen, die, zoo als ge denkelijk al zult opge-
merkt hebben, allemaal modellen voor ons boetseren bevatten. —
Vooral oppassen, dat we de Platen (en natuurlijk het boek ook)
niet met klei bemorsen! —
Plaat I toont ons bovenaan, op den eersten en tweeden
regel, de vier vormen, waartoe we ons klompje klei al bewerkt
hebben. — En nu zult ge zeker wel verlangen, eens te beproeven,
hoe het wel gaan zal met de verdere modellen, die op deze Plaat
voorkomen, en die er al heel aardig uitzien.
We zullen dus maar dadelijk daarmeê beginnen! — We
dienen natuurlijk niet altijd hetzelfde klompje klei te gebruiken,
want door het vele behandelen zou de klei ten laatste te droog
worden en dan voor ons werkje niet meer geschikt zijn. —
Laat ons nu eens zien, wat er zoo al voor figuren op deze
Plaat voorkomen:
Op den derden regel eerst twee staafjes of stokjes naast
elkaér, — vervolgens die twee met hunne einden van onderen