Boekgegevens
Titel: Spelende arbeid
Auteur: Bertha
Uitgave: Leyden: P.J. Trap, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200047
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Klei, Papier, Tekenen, Leermiddelen (vorm), Plaatwerken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spelende arbeid
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 4 -
sneeuwpop heelemaal in elkaêr, en eindelijk was ze geheel wegge-
smolten !
Ja, dat was toch wel jammer, dat er van die mooije
sneeuwpop, waar we zoo vrolijk en ijverig aan hadden gewerkt,
zoo niets meer was overgebleven!
Hebt ge dat wel eens ondervonden? — Ja? — dan zult ge
misschien ook al zoo gedacht hebben:
„Konden we maar poppen en meer aardige dingen maken,
die niet zoo wegsmelten, maar die we ook kunnen meenemen
waar we maar willen!"
En ja, al hebt ge zoo iets nog niet gedacht, dan geloof ik
toch vast, dat ge 't nu wèl denken zult, en dat het u regt aange-
naam zou zijn, allerlei mooije voorwerpen te kunnen maken, die
niet zoo als sneeuw voor de zon wegsmelten, maar die geheel in
stand blijven en u dus, vooral als gij ze regt fraai bewerkt hebt,
op den duur eer en genoegen kunnen verschaffen.
Dat zou u bijzonder bevallen, niet waar? —
Ik ben dan ook zeker, dat ge regt oplettend zult zijn, nu
ik u een spelletje ga leeren, waardoor we op zoo'n manier allerlei
fraaije en ook nuttige voorwerpen kunnen vervaardigen. En dan
nog wel een spelletje, waarmee we ons ook binnenshuis kunnen
bezig houden, wat zeker vooral te pas zal komen bij die lange win-
teravonden, als 't te donker en te guur is geworden, om nog langer
daarbuiten in de sneeuw te spelen, en we toch zoo graag 't een
of ander bij de hand willen nemen, om ons maar niet te vervelen!
Het spelletje, dat ik bedoel en dat ik u gaarne wil leeren,
willen we „boetseren" noemen.
Ge weet toch denkelijk wel, dat „boetseren" zoo wat
beduidt: het nabootsen of namaken van allerlei voorwerpen
uit eene of andere daarvoor geschikte stof? —