Boekgegevens
Titel: Spelende arbeid
Auteur: Bertha
Uitgave: Leyden: P.J. Trap, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200047
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Klei, Papier, Tekenen, Leermiddelen (vorm), Plaatwerken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spelende arbeid
Vorige scan Volgende scanScanned page

— 14 -
doel, mijne lieven, moeten we steeds voor oogen houden! Een
lui mensch kan nooit gelukkig wezen: hij is en blijft voor zich
zeiven en voor anderen een lastig schepsel. Werken, vlijtig werken
daarentegen maakt den mensch gelukkig; want hij ondervindt
dagelijks, dat hij daardoor voor zich zeiven en voor zijne mede-
menschen niet lastig, maar nuttig is. Daarom, terwijl de luiaard
niets dan verachting mag verwachten, kan de vlijtig werkende
mensch op ieders achting en liefde aanspraak maken, en wordt
hij dan ook zeker door ieder weldenkende geacht en bemind.
Ik behoef u dus zeker niet te vragen, wat ge wel zoudt
verkiezen: lui en daardoor veracht, — of wel vlijtig werkzaam
en daardoor geacht en bemind? — Zeker, ja, zeker verkiest ge
het laatste, het beste; ja, zeker wilt ge er u op toeleggen, een
braaf, geacht, nuttig werkzaam mensch te worden! En, mogt
daartoe ons aardig spelletje, ons ,,boetseren", u ook maar een
weinig aanleiding hebben gegeven, waarlijk, dan zult ge het u
nog dikwijls met waar genoegen herinneren, — want dan zal het
voor u niet enkel een aangenaam tijdverdrijf zijn geweest, maar
het zal u ook hebben aangespoord om, tot geluk en tevredenheid
van u zeiven en van uwe geliefde betrekkingen, een nuttig lid
der maatschappij te worden!
Dat zij zoo!