Boekgegevens
Titel: Spelende arbeid
Auteur: Bertha
Uitgave: Leyden: P.J. Trap, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200047
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Klei, Papier, Tekenen, Leermiddelen (vorm), Plaatwerken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spelende arbeid
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 13 -
bij wilde en vreemde volkeren in gebruik *); — en eindelijk geven
PI. XV en XVI ons de afbeeldingen van verschillende dieren, en
ten slotte zelfs een paar menschelijke kopstukjes.
W^aarlijk, wèl een ruime voorraad werkstukjes! — Om die
nu echter allen zóó te boetseren, dat er niets hoegenaamd op valt
aan te merken, — zie, dat zal niemand van u kunnen vergen:
daartoe zoudt ge een kunstenaar in het vak moeten zijn, — en
dat kan eerst later komen, als ge wat ouder zijt geworden. —
Maar toch kunt ge (en wilt ge ook zeker gaarne) uw best doen,
om die werkstukjes ten minste zoo goed mogelijk te vervaar-
digen , — en om dat te doen, dient ge wel de te boetseren voorwerpen
zoo veel mogelijk van alle zijden heel naauwkeurig te bezien: op
de Platen konden de voorwerpen natuurlijk maar van ééne zijde
afgebeeld worden. — Om ze dus wat meer van nabij te leeren
kennen, zou ik u zeer aanraden (altoos voor zoo ver ge daartoe
in de gelegenheid zijt), nu en dan een bezoekje te brengen in die
werkplaatsen, waar zulke en nog meer andere voorwerpen ver-
vaardigd worden; als ge daar alles met opmerkzaamheid nagaat,
kunt ge niet alleen zoo'n voorwerp aan alle kanten goed bezien,
maar ook te weten komen, waaruit en hoe het gemaakt wordt,
welke werktuigen, welke kundigheden daarbij te pas komen, enz.,
wat ongetwijfeld zeer nuttig en aangenaam leerzaam voor n zal
zijn, ja, u beter in staat kan stellen een goede keus te doen,
als de tijd voor u zal gekomen zijn, om u op 't een of ander
beroep toe te leggen, en zoodoende te trachten een vlijtig en
daardoor nuttig mensch te worden.
„Een vlijtig, een nuttig mensch te worden!" Dit
•) De op deze twee Platen voorkoraende afbeeldingen zijn ontleden aan, en
vindt men nader omschreven in het werk „Waffen und Werkzeugen"
\an Dr. 0. Klemm. hofraad en opperhibliothekariR te Dresden.