Boekgegevens
Titel: Spelende arbeid
Auteur: Bertha
Uitgave: Leyden: P.J. Trap, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200047
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Klei, Papier, Tekenen, Leermiddelen (vorm), Plaatwerken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spelende arbeid
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
— 12 -
wanneer dit b. v. door te natte weêrsgesteldheid niet wel gaat,
ze in den heeten oven laten hardbakken; — dat men hiermeê
heel voorzigtig dient te werk te gaan, behoef ik wel niet
te zeggen.
Nu ge alzoo alle middelen kent, om uwe werkstukjes duur-
zaam te behouden, zult ge ongetwijfeld met des te meer iust met
het boetseren willen voortgaan.
Daartoe geven de modellen op PI. III u weêr nieuwe oefe-
ningen: de twee eerste regels, beginnende met een rol of zooge-
noemden cylinder, en verder een aantal min of meer rolvormige
voorwerpen voorstellende; — de derde en vierde regel, eenige
meetkunstige figuren, beginnende met den teerling of zooge-
noemden kubus (de vorm van een dobbelsteen), en door ver-
schillende bewerkingen van het klei daarvan af te leiden, — en
eindelijk, op den vijfden of laatsten regel, een drietal fraaije
ornamenten.
Ook PI. IV vertoont grootendeels zulke ornamenten, en PI. V
ook nog enkele; doch nu en op de volgende Platen krijgen we al
meer en meer voorwerpen te boetseren, die we in het dagelijksch
leven dikwijls genoeg rondom ons kunnen zien. Zoo zien we op
PI. V tot VIII meestal voorwerpen, die we in huis en tuin, op
straat en veld ontmoeten (ja waarlijk, daaronder komt ook, op
PI. VII, onze ,,sneeuwpop" voor, maar die we nu heel wat steviger
en sterker dan van sneeuw kunnen maken!); — voorts op PI. IX
en X allerlei dingen, die ook bij den suikerbakker (wel is waar
uit wat lekkerder smakende stof, dan klei!) te zien zijn; — op
PI. XI en XII allerlei glazen, kelken, vazen, kopjes, kannetjes
enz., enz., allemaal dingen die door den glasblazer, den potte-
bakker en den porcelein-fabriekant vervaardigd worden; — op
PI. XIII en XIV verschillende wapens en werktuigen, grootendeels