Boekgegevens
Titel: Spelende arbeid
Auteur: Bertha
Uitgave: Leyden: P.J. Trap, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200047
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Klei, Papier, Tekenen, Leermiddelen (vorm), Plaatwerken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spelende arbeid
Vorige scan Volgende scanScanned page
een heele oefening; maar wie er dat goed afbrengt, die kan er wel
op aan, dat hij al heel spoedig een bolletje in het boetseren zal
worden! —
Is u dat nu zoo goed mogelijk gelukt, dan krijgt ge verder
op deze Plaat twee zulke kogels aan elkander, — vervolgens een
wereldkloot (een kogel met een kruis er op), — en verder een
aantal andere modellen van regt aardige werkstukjes: appel, peer
en andere vruchten, enz. — Daaraan kunt ge nu uw best doen!
Bij het opslaan van Plaat III zult ge denkelijk wel 't aller-
eerst naar dat lange voorwerp kijken, dat daar aan de linkerzijde,
met een lijn van 't overige gedeelte der Plaat afgescheiden, staat
afgebeeld. Ge ziet, er staat bij gedrukt, hoe dat voorwerp heet:
„boetseerstok". — Dat is een werktuig, dat we nu bij ons boet-
seren noodig zullen hebben: het moet ons dienen om kleine oneffen-
heden aan onze werkstukjes glad te strijken,'en vooral om het
üjnere aan die werkstukjes, dat niet wel met de enkele hand kan
gedaan worden, bij te werken, uit te steken enz. Daarom is
dan ook onze „boetseerstok" aan het eene einde spits (voor het
bijwerken en uitsteken), aan het andere einde zoo scherp en glad
mogelijk (voor het gladstrijken der oneffenheden). — Bij het ge-
bruiken maakt men het somwijlen een weinig nat, wat dikwijls
helpt om de werkstukjes een beter aanzien te geven. — Als we
nu zoo'n boetseerstok niet kant en klaar kunnen koopen, dienen
we 't maar zelf te maken of te laten maken, liefst van nog al
taai hout. —
Daar we nu door dit werktuig in staat worden gesteld, onze
werkstukjes veel fraaijer en netter te boetseren, zoodat ze de
moeite waard worden om ze voor goed te bewaren, wil ik u,
volgons belofte, het middel daartoe opgeven: we kunnen de netjes
af- cri bijgewerkte voorwerpen öf in dc lucht latoii droojren, of,'