Boekgegevens
Titel: Spelende arbeid
Auteur: Bertha
Uitgave: Leyden: P.J. Trap, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 775
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200047
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Klei, Papier, Tekenen, Leermiddelen (vorm), Plaatwerken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Spelende arbeid
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 10 -
die daar op den eersten en tweeden regel staan, heb ik n weinip
meer te helpen: met een weinigje opmerkzaamheid kunt ge nu
toch zelf wel nagaan, hoe die in elkaêr zitten. Ook behoef ik u
haast niet te zeggen, dat bij het tweede figuur (wel wat naar een
geschreven X gelijkende) die twee kleine kogeltjes aan weêrszij
ook afzonderlijk geboetseerd en dan aan het geheel vastgekneed
dienen te worden. Dit afzonderlijk boetseren en vasthechten van
verschillende deelen onzer werkstukjes zullen we verderop zeer
dikwijls krijgen. Daarom maak ik u nu reeds eens voop al daarop
bijzonder opmerkzaam, en vertrouw dat ge u dit bij verdere werk-
stukjes wel zult herinneren.
Intusschen kunt ge nu al vast deze zes figuren boetseren,
en nog zoo veel meer van dezelfde soort, als ge maar zelf kunt »
uitvinden. Wat men zelf uitvindt, daar heeft men eens zoo veel
eer en genoegen van: dat zult ge ook wel eens ondervonden
hebben, niet waar?
Na al de voorgaande oefeningen zijt ge nu zeker wei in
staat, naar behooren met de klei om te gaan, wat u waarschijnlijk
in den beginne nog al vreemd voorkwam. De verdere oefeningen,
waartoe we nu overgaan, zullen u dus wèl wat gemakkelijker vallen.
Evenwel dien ik u te waarschuwen, dat het bewerken der
klei tot zoo'n ronden bal of kogel, gelijk die vooraan op den
derden regel van PI. II staat afgebeeld, niet zoo heel gemakkelijk /
is, als men op 't eerste gezigt wel zou denken. Om dien kogel / '
zoo gelijkmatig rond te krijgen, zonder dat er hier of daar iets '
oneffens aan komt, zonder eenige kneuzing, zonder het minste
deukje, — om dät gedaan te krijgen, moeten we bij het rollen
van het klompje klei onze handen al heel gelijkmatig bewegen:
de eene hand mag volstrekt niet harder drukken dan de andere,
anders komt er dadelijk iets plats aan den kogel; —jongens, dat's