Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 92 )
„ Gij zijt een edelmoedige vriendinzeide het andere
meisje tot haar; „ wie toch had u van onregtvaardigheid
kunnen beschuldigen, zoo gij den getrokken prijs ge-
heel voor u zelve gehouden hadt? Het geld voor het
lot hadt gij immers voor mij voorgeschoten en ik had
dus niets van u te vorderen. Maar gij plaatstet u in
mijn noodlijdend geval, en volgdet de menschlievende
en een der gewigtigste lessen van onzen Zaligmaker:
„ vat gij vilt, dat u de menschen zullen doen, doet gij
hun desgelijks""
De goede God 3cheen deze daad ook niet onbeloond
te laten; want het edelmoedige meisje huwde naderhand
met een braaf en vermogend man, met wien zij geluk-
kige dagen beleefde. Ook het melkmeisje had fortuin
met haar geld ; zij trad in het huwelijk met iemand ,
die het dubbel van haar kapitaaltje bezat, en werd nog
eene gegoede boerin.
Dit is het resultaat van alle christenpligten :
» ^at gij van anderen loenscht, moet gg aan hen
verrigten."
—t»©«-