Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 91 )
L.
IfAT GIJ jriLT, DAT U DE MBNSCTIEN ZULLEN
DOEN, DOET GIJ HUN DESGELIJKS,
ZEIDE JEZUS.
Een gering melkmeisje arbeidde bij eenen rijken
koopman in DnitsMand ^ in den tuin. De andere meid
des koopmans schoot haar eenig geld voor, legde er
zelve even zoo veel bij en zij namen daarvoor een loterij-
briefje, ten einde gezamenlijk daarmede haar geluk eens
te beproeven. Dan, zoo als het veeltijds gaat, dit loc
kwam er in de eerste klasse niet uit en zij moesten ,
wilden zij haar lot behouden , al weder geld inleggen.
Het melkmeisje bedacht, te regt, hare armoedige om-
standigheden, en zeide: „ hoor vriendin! het gaat tegen
den winter, ik heb een paar warme kousen noodig, die
kan ik koopen voor het geld, dat ik anders weder op
nieuw inleggen moest; houd gij het lot voor u alleen,
gij verdient meer loon dan ik; ik wensch er xi zegen
mede." Hare vriendin deed zulks, en ziet: het loc
komt er met duizend gulden uit. Terstond gaat zij, vol
vreugde, naar het melkmeisje, om het geld met haar
te deelen; schoon ieder, ja zelfs het arme melkmeisje
haar zeide, dat het geld haar alleen toebehoorde, dewijl
zij het lot alleen had overgenomen: het hielp niet,
het meisje moest deelgenoot van haar geld en hare
vreugde zijn.
„ Met haar heb ik eerst ingelegd , zij heeft ook haar
aandeel betaald , toen wij ons geluk het eerst beproef-
den, zij is het geld nog noodiger dan ik, en zij zal
ook de helft van den prijs hebben," zeide het brave
meisje, en deelde het eerlijk met haar door.