Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 90 )
fioubBtib nf be tccrfng / — tre jfcgt fn bc fiecntn / nf
hc pobc0?a rjcBt / je neemt ec alle majgeni 50a heel
b?uppel5 ban in je nncljtere maag / ald je Jare onb
fient/ en je fitunt op me ltiao?b ban eer geloobe/ bat
je in den grond gtneje sult Itiajbe! Boa? een gulbe/
fioete en finrgerfui! gefi je een ftc;éclije/ baat je al je
ïebe meê gcgolpe jijt / sonber bat je lui je gelb ütj
ten ijatter cn apotgcSet ficrjaeft tc berfpillc!" .iSn
nam Ijij cen fiistje / Fjaalbc cr eene Ijanbbal flciftljjei
uit / cn ber&acrjtcr in een nagcn&Iift meer ban bijfcn^
ttaintig aan bc cnSfunbige omflanbcr;é. „^al babcr
noS geen ficptgjc ïtaopen?" b?acg Lodewijk. ©c ba*
bcr latljtc en jcibc: „ als de vos predikt, pas dan op
uwe ganzen; als een listig bedrieger het woord voert
en u groote vcordeelen belooft, wees dan op uwe
hoede, dat hij 11 niet verschalkt en zich meester van
uwe beurs maakt." (Ccrbiijl 51J baat nog ftanbcn/
fitaam cr een b^iftig geer aan/ bic ooft ecn flcijcgjc
fiocgt. i©it bcrltionbcrbc ben babcr ban Lodewijk/
bat attffi cen man nict tnöscr hiaö / cn sirg mcbc
bon? suïft ccnen filtiaftsalbcr liet bcrfcgalftcn. ^an/
Binnen fiojt Blccft get / bat get bc öntgcmce^étcr ge*
tnccj^t Itiaij/ bic get gchiaanbc mcbitgn baaj erbarcne
fcgcifiunbigen gab laten onbersocgen/ inclftc üebanbcn
gabbcn/ bat get soagcnaambc Inonbcrmibbcl jTccfttfj
iiit een tacinig gcejft ban falmoniaft/ tcrpcntijnaïg /
roet en Snater Dcftonb/ cn bcrgalbc bc Inonbcrbattcr
ccn g?oat balftöBcbjiegcr InasV bic flccgts'cp bc licntjS
bet onftnnbigc menigte lacrbc/ bao? gunne btaaaégcib
5icg berrggte cn bcrgalbc ccn peot bcr maatfcgapgg
feaö. »Pc üurgcmecötcr liet gcm ban acft babclijft
arreétcrcn / boa? bc politic Duiten bc gjen.ïcn lijen*
ccn / maaïitc/ bno? mibbcl ban bc bagölabcii/ bcjen
fiebjiegcr obcral Bcfirnb/ en taaarfcgutabc ecn icbcr/
om 5itg boG? ögn ljcb:ag tc gacbcn.
^^ mtÉ ffn |3»oot bfKKA^jVii;
<^<»11 IMCf^ ÏX' fiof* \3CeKAf. ,
op JfltIjfM prt/pJl.