Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( «9 )
raad geeft, maar veeleer door hulp of door deelne-
ming in zijn lot, zijn lijden poogt te verligten, of de
herinnering daaraan minder grievend te maken"
Een medelijdend woord schenkt aan den lijder baat j
Een schamp're raad na daad is menigmaal te laat.
XLIX.
^tcbtl^f, Wn un)c cjanzcit^
Lodewiik BEsacrjt bonj bE EErftc ïfEEt mEt sijnEtt
babcr bc ficrmis m bc jlab. (Cocn jij baa? ccnc tajjlc
tijbö ccnsS ocbianbclb Ijabben / ftltiamcn SH op ccnc
Scfici-E plaars/ hiaar ccn man/ np get aïlcrsonbcr^
Îingjîc ocftlccb/ ccnc lîcïlaabjc oprigttc/ toen bobcn
op' bcsclbc Mom cn flerft op ccnc trompet begon tc
blasen. 3[n ccn oogcnbïift gabben sieg gonbcrbcn
bati mcnfcljcn om be^cn sonbeciingen man geplaatöt;
toen gg bit jag fcgcibbc gg met trompetten uit/
b?omhc een paar malen gm! gm! cn fp?aft be ga^
penbc fcgaar atbnG aan: „25ocrc cn linrgcclni! goo?t
naar gctnccn ili je |ïa ic segge ! IPc incte alÏE/ bat
gcsonbgcib get bicrbaarftc të! bat Ine op bc luaêrelb
üc.ïittc! jK-iar hictc ooff/ batbc minjïc mcnfc eigen*
lijft gcsonb r.iogc gccte ! ^ocg i^ get ban g:oot öe*
lang / bat bic liebe gunnc bcrlorcnc gcsonbgcib hiebcc
terug brftome! IPat boen ban bc mcnfc? sg loopc
naar boctcré en apotcftcra / bcrfpillc gun gclb cn
hia?bc niet genese! daarom i^ 'tme bao?geftome/
bat' ift bc arme mcnfc geen g?ootcr bicnst ftonbc bc*
IngSc / ban boo: gun ren mcbicamrnt te berftoope/
bat boo: alle fthiaïc gocb / cn baar sieg ccn p?o*
fctifor in lengclanb bocb op geftubcert geeft / om get
uit tc binbc! Sie moagt pgn in get goofïi of in j'c
Igf/ — ftramj) in be maag of in fc bactc gc'j&c/ —
getsg/ bat ie lui bc ftoojt^ of bc gcirrît/ — be ber'