Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 88 )
vutir gegaafh, dan waren misschien uwe handen,
voeten en ooren voor altijd verloren geweest cn gij
waart een der ongelukkigste menschen gewordend'
Jltj betaalde nu den braven en verstandigen herber"
gier ^ bedankte hem, hartelijk voor zijnen goeden raad
en de hulp, en vertrok. Het weder was nu aanmer*
kclijk zachter^ zoodat Johj>n tegen den avond welgc"
vtoed tveder te huis kwam.
Hij verknalde zijne nootlottige reis aan zijnen huur-
fnan Krispijn ; doch in plaats van medelijden met hem
te hetoonen, zeide deze: * waarom ondernaamt gij
zulk eene reis; gij hadt even als ik ^ te huis en bij
hel vuur moeten blijven ^ dan hadt gij u voor veel
kofiicn, D^ocitc en verdriet behoed.'^ Joiifin zweeg;
maar docht: dat kan weder te 'pas komen, Eenige
dagen daarna zoude Krispijn hoven uit eenen hoogen
appelboom eenen dooden tak zagen, dien hij tot brand-
hout gebruiken vnlde ; doch toen hij hem bijna door-
gezaagd had, brak de tak onverwachts af, Krispijn
viel met denzelven naar beneden en brak zijn heen.
Nu klaagde hij zijnen nood aan Jolian ; doch deze
gaf hem ten a^itiroord : »wat dredt gij in den boom \
gij moest er niet in geklommen zijtt en op den grond
gebleven hebben, gelijk als ik, dan hadt gij u voor
vele kosten, ifioeite en verdriet behoed.'^ —■ t Rnacl na
rlnnfl is !c lant,*' ^ezt/e-Krispijn, zeer vertoornd. * 7.oo
den,k ik ook zeide Johnn, ten dit anticoord had ik
u laatst' ook moeten geven. Leer hier echter uit,
indien iemand eenig ongeluk treft, dat hij niet voor-
zien konde, omdat de toekomst voor ons menschen
verborgen is, dat gij hem dan geenen noodeloozen