Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 85 )
stllletjos de syroop-knn nit de kas. Bij toeval was zij
echter gcnoegzanin ledijj. Zij xette dezelve schielijk
aan den raoud ; doch er lic[) niets nit. Nu ligtte zij
haar hooger op, en ziet! het zware lid valt haar op
den nens, zoodat zij van pijn oogenblikkelijk de kan
weder op hare plaats zette, zonder eenije syroop g^e-
noten te hebben.
Toen de moeder in huis kwam, zeide zij: »hoe,
wat schort Sophie aan den neus?" — t Sophie werd
rood van schaamte en zweeg?; doch hare zuster zeide:
• ach, moeder! het lid van de syroop-kan is haar op
denzelven gevallen." — .Zoo komen de snoepers te
pas!" zeide de moeder, — en de vader voegde er
bij: ^^die het laatste uit de kan wil hebben, valt het
lid op den neus, of met andere woorden: die uit
betyeerlijkheid aan eenen ander' den laatsten penning^
wil afknijpen, komt dikwijls bedrogen uit en bekomt
schade, in plaats van voordeel."
• Daar zal ik een geval van verhalen zeide Fre~
derik, de oudste broeder van Sophie, »In den afge-
ioopenen herfst was onze buurman Gustaaf op de
paardenmarkt, ten einde aldaar een jong paarl te
verkoopen. Hij trof dan ook al spoedig juist den reg-
ten koopman, die het paard in een span gebriiikea
wilde, er groote begeerte toe had en hem eenen prys,
ver boven de waarde, bood. Gustaaf, die nog vol-
strekt een gulden meer, of, zoo als vader zeide,
het laatste uit da kan begeerde^ liet den koopman
gaan, en dacht misschien; hij zal wel weder komen;
maar de koopman liep de markt rond, zag en kocht
een ander paard, dat even zoo goed bij het zijne
voegde. Tegen den avond kwam de koopman Gustaaf
voorbij , zonder echter naar hem <»f zijn paard om te
zien. »Nti, koopman!" riep «hoe zullen wij
het nn hebben met het paard?" — .Ik wii het in
het geheel niet ineer koopen ," zeide deze, en ging
voort. In duisteren verkocht da inhalige Gustaaf,
die met leede oogen za-, dat cen kf^ofiman eene cent