Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( Ö4 )
tben 8ebi0. 3|n ben tijb ban ccne hiEEß hia^ sü .ïK«
inalEn abEtSEïatEU / fjab bier bjanfiEn inoenomEn / bE#
tlEnbig biarnic pappen op bE ätjbe negab en bgna
Bcene fpijd sennttigb. Jön begon bc sicftte af te ne*
men; boeg 5fi taaö ^oo staaft getaojben / bat sö
niet gaan nocg ftaan ftonbE. Lotje begon nn ongE«
buïbig tc hio?bcn/ mecnbe/ bat be gcnee;^mibbelen
niet geftreng genoeg tacrftten en Itiilbc ccncn anbcrcn
gcnec0l)ccr gcöüen. „ jiScen/" ?cibc gaar babcr/ „be
BEttEEi^gcer cn sgne mibbcïcn sgn goeb; maar vele
ziekten komen te paard en gaan te voet weder heen."
13it onberbonb Lotje ter bege/ taant b?ic taeftcn
acgtrrccn taas sg gcnoobsaaftt/ om mcbicgnen te ge^;
b:uiften cn get buurbe tacf ccn hicrenbceï jaar-S / eer
Sij gare borigE ftracgt rn filoEgEnbE ftlcur tacbcr terug :
i&cfttaam.
Lotje gab ccgtcr boo? bit ongcbal meer begocb»^
saamgeib geïcerb; taant naberganb nam sg beter:
bc maat in acgt/ banótc niet soo lang cn 500 flcrft/'
bat SU ïicg in ccnc erge mate bergittc/ gebjuifttc
ais» sn bcstacet taa^ geencn ftouben bjanft eu gingj
ban 'cbcnniin op ccnc togtige pïaatiS sitten.
Schat iiu> gezondheid als het allerdierbaarst goed,
üen zielte komt te paard, maar gaat wee'r heen te voet.
XLYII.
DIE HET LAATSTE UIT DE KAN WIL IIE3--
HEN, VALT HET LID OP DEN NEUS.
Moeder Catharina had eene syroop-kan, mot renn
zwaar lid op dezelve. Hnre dofliter Sophie hnrl zich
de slechte gewoonte van snoepaehtigheid eigen ge-
maakt.
Eens, terwijl liare inoefler iifwezig was en zij zich!
met hare jongere zu.siei' aüeeii iii de l^anter hevond ,
■wilde zij weder aan liaiCJi snoep!utt voldoen cn nir.'.i