Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 85 )
drie onschuldige en ongelukkige kinderen, en de diakonie
der gemeente over de tuinder onschuldige, doch te\em be-
klagenswaardige vrouw,
'^ox^-é Vioo« MA^t^ J^^^MÏ^fi ,
C^tf mOttmé^M JgM AA» ^MMHlfM J^^Z^'
XLVI.
VELE ZIEKTEN KOMEN TE PAARD, EN GAAN
TE VOET WEDER HEEN.
Lotje liiaS Ectic tf?aatc licfljcBficc ban banfcn. jau /
bit iö cciic acsonbc Betaening;/ inbien men be maat
maar Bij j8ct.,clbe Betaaart en sicFj na ben bani? Bc«
]|joa?lijl{ in acijt neemt. a3een ban Bcibe bccb Lotje
crgtcr. aEené fiab sij sicrj met ccnirje jonge lieben
soobanig boo? get banfen bcrgit/ bat fjaac fjet sbiect
Bij gjootc bjoppeïen ban get aangesigt rolbe/ cn .sclfi
gare Bobcnrilccbcrcn Bijna boojnat biarcn. ©c bo^öt
Begon fjaar tc fttacnen/ sij bjonft een glaö Ffoub Bicc
cn ging toen boo^ ccn open raam sittcn/ ten einbc
SirFj te bcrftoclcn. gebicl Tjaar uitncmcnb; boeg
bit genoegen bia^ ban fiojten buur. .BaaubictijfiES
biaji sij tc fjui^ / of sij gcboelbc Ijcbigc ftcliinncn in
bc sijbc en mocijt tc Beb. (©c pijn bcrcrgerbc cn
si) ftreeg ccnc fjebigc ïioa;tg\ genccjjljcer itierb
gcïjaalb cn bcse seibc: „ Ijet mcirije ijeeft ccnc Ijcbigc
pleuris, eene iibcrlating i-S- noobsariclijft en biarmc
pappen moet -iij op be siibc IjcljBcn." ©e pijn ber«
ligttc icté na bc aberlating; boclj met eenige uren
Itiail bc5clbc Ineber eben Tjebig. tDc boeter bchierft«
fïciligbc ccnc tlticcbc lating / be pagpen mocriten Be«
trenbig bcrnieuhib Itio^ben / en alle uren mncr.t sij
ccnc icpcl bol ban eenen seer nnaangcnaam fmafüch«
ticn bjanff gcB^uiftcn. IBcï bcrliattc be pijn cn bc
riao:tö nam af; borg met een paar bagen biaif allc#
6*