Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 78 )
vijftig jaren de zee bebouwd; ik heb nagenoeg alle be-
kende zeeën van den aardbol^ en vele zelfs hij herhaling^
bevaren'^ doch alle dagen moet ik nog leeren^ — alle
dagen bevestigt zich bij mij de waarheid van het spreek-
woord: dac de beste stimrlieden aan den wal staan."
Alle verstandige zeelieden gaven den ouden zeebonk
gelijk, en alle windmakers en zwetsers zwegen stil,
toen Leonard en zijn zoon zich buiten het gezelschap
bevonden, zeide de zoon: „ Die oude stuurman was in
lang niet gek, vader
„ Zoo is het mij ook voorgekomenzeide Leonard.
„ Zoo als het nu in het vak van zeevaart is, zoo is het
in alle maatschappelijke betrekkingen en toestanden. Vele
menschen, die niet in het geval zijn, en zich ook be-
zwaarlijk met hunne verbeelding in den toestand en de
omstandigheden van anderen kunnen verplaatsen^ ver*
weten zich echter, om- anderen te raden, lessen te geven,
te onderrigten, te bedillen , te berispen, te bestrafen
of zelfs te bespotten, zonder aan de spreuk des ouden
stuurmans te gedenken: de beste stuurlieden staan aan
wal. Niets is gemakkelijker, dan eet^ ander te raden en
te berispen, maar als inen zelf in hetzelfde geval zich
bevindt, en door daden zijne meerdere bekwaamheid moet
doen blijken, dit is eene oneindig moeijelijker taakT''
Beslist, berispt niet li^t; maar denkt: in elk geval,
Is spreekwoord waar: de beste stuurlijn staan aan wal,
XLin.
(O^cn tvoorb vuM ccnc ^oc'iic ^(rtdU.
%n bc boriflc ccutti fefbc öfj Berlijn, bc gonfbftab
ban ï]tt ffüninonjft Pruissen, in ^cftcrcocmccntc/ ccnc
niibc U^onhi ban 103 jaren / bic in fjavcn afijcïccfbcii
ïccfnjb niet :^inaiiïjdb cn ai'macbc tc lno;tl:clcn Fjab/
baar boa? bcïcn niet tm^ otiacnicrJit hicib / bat 31J
nojj in bc nicnfcficlöftc uiaatfcïjaytitj aanlticsijj ind^J.