Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
( 6 )
de hertnis. Ik zag een hleiii schietgeweer han-
gen y dat mij zeer beviel. Ik proeg d^n koopman:
})PVat moet dat geweertje konten — ^Een daal^
der zeide de koopman» 31 tja vader trok mij
h^ den arm en zeide: ;')üesideer! heb gij uw
zakgeld al geteld ? Bezin , eer gij begint I"
JHaar ik stoorde mij aan mijnen vader niet, en
bood den koopman eenen achtentwintig* J) Geluk
er meê!*^ zeide deze ^ en ik was kooper, JSIaar
toen ik mijnen zak uitschudde ^ kon deze^ helaas!
niet meer dan achttien stuivers uitleveren^ De
hoopman begon te vloeken en was onverbiddelgk,
U pyie iets koopt, moet het ontvangen en beta-
len zeide hij; J^en daarmee afgedaan.''^ Mijn
vader gaf er gelukkig twee kwartjes bij en hielp
mij zoo eindelijk uit het naauw.
Toen ik groot was, had mijn vader eenen
huurman , die zeer op fraaiigheden gesteld was.
Hij had eene ouderwetsche , maar echter zeer
sterke woning. Deze behaagde hem niet , en .
ï ƒ
ofschoon hij weinig middelen had, zoo vormde
hy toch het plan , om de oude woning tot op den
grond toe af te breken en dezelve door een geheel
nieuw gebouw^ naar den laatsten smaak bewerkt ^
te doen vervangen. Hij stelde aan mijnen vader
dit ontwerp voor ^ maar de oude maih trok de
schouders op en sprak: liEen wijsgeer zeide: dïe
eenen toren wil bouwen, moet eerst gaan nederzit-
ten en berekenen de onkosten of hij denzelven wel
zal kunnen voltooijen , of met andere wooden:
bezin , eer gij begint!" De buurman werd daar-
over zeer verstoord, gl^g naar huis , liet een
bestek opmaken, kocht steen y hout ^ kalk enz*;
bestelde timmerlieden en zag zgn nieuw gebouw
weldra voltooid. Dan , hierdoor had hy zich in
zware schulden gestoken. De sehuldeischers vor-