Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 71 )
denvezen en grootgebragt was, dat zij alles, wat zij
waren en bezaten, naast God, aan de oude lieden te
danken hadden, waren deze hun schielijk toelast en hec
leven der ouden hun tot ergernis. Met stuurschheid,
knorrigheid en afgunst werden zij zoo lang door de jonge
lieden behandeld, dat zij op hunne oude dagen beslo-
ten, om van woonplaats te veranderen, om, met behulp
van eene dienstmeid , het kleine overschot huns levens
in rust en genoegen te mogen slijten. Dan, ^oude
boomen laten zich niet ligt verplanten" Met eenige
maanden stierf de oude Lijfje en kort daarna ook de
brave oude Kees, beide uit hartzeer over de hun aan-
gedane ondankbaarheid en de verwisseling van woon-
plaats. Nu meenden Kasper en zijne vrouw het ge-
wonnen te hebben, dewijl zij nu in het volle bezit der
geheele nalatenschap geraakten. Dan, het tegendeel had
plaast. Door hunne uiterst ondankbare behandeling der
brave ouden hadden zij de ongunsc, verachting en ver-
ontwaardiging van alle weldenkende menschen op zich
geladen; ziekten en huiselijke twist vergalden hun le-
vensgenot; het geweten liet hun dag noch nacht rust,
en het ongeluk scheen hen in alle opzigten te vervolgen.
Eenige jaren mögt Kasper slechts zijn onwaardig en van
verdriet zamengesteld leven nog voortslepen, tot dat
hij in de tering stierf. Zijne vrouw had spoedig haar
vermogen verteerd, moest hare woning verkoopen en
ßleet het .overige van haar leven in het armenhuis.
Dringt nooit uit Houd verblijf uu' ouders y bloedverwanten j
Ef-n oude boom laat zich zeer moeijelijk verplanten.
XXXIX.
GJEL1>, DAT STOM IS, MAAKT IIEGT, DAT KROM IS.
hl zekere plaats woonde een doorslepen Advocaat, doch
die zijn verstand enkel mi:jbruikte , om op eene onregtvaar-
dige wijze zijnen medeburgers hunne bezittingen te ontwringen
cn dia zich loe te e'genen* In plaats van het twistvuur en de