Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 70 )
tinfl te 50E&/ m 5auïït u öcnaobsaal&t oetJO^Ïcn Tjct
0cïti tmt0 tc bobberen/ cn ift,.. om get ïoncnicnt
nict becUcj^ te berfiaopen cn ban aïtcé oncftlaot fjct^^
5cïbc tc berïatcn. ïto^tom/ b^icnti! „ik heb liever
eenen levenden hond, dan eenen dooden leeuwcn
baarmchc. afocp^aat."
£Jen hond y die leeft ^ heeft vaah aan menig dienst gedaan ;
Een levenlooze leeutp brengt niemand voordeel aan.
XXXVIII.
in^c ßoöinm UUn %\cfj nut figf vcv^ïanUn.
Kees en zijne vrouw Lijsje waren zeer vermogende
lieden en hadden slechts eene dochter. Deze trad in
het huwelijk en verworf eenen zoon, Kasper gem^^md ^
die, helaas!" zijne moeder binnen weinige dagen, en
twee jaren later zijnen vader door den dood verloor-
KasperwQXÓi nu door zijne grootouders in huis genomen,
met meer dan ouderlijke liefdeen teederheid opgekweekt,
en vervolgens werden moeite noch kosten aan zijn on-
derwijs en zijne opvoeding gespaard. De kleinzoon
werd intusschen groot en de grootouders ond. Kasper
trad in het huwelijk, en, daar de oude lieden hun be-
drijf niet behoorlijk langer konden waarnemen eu Kasper
toch op den duur de eenige erfgenaam hunner nalaten-
schap moest worden,'zoo besloten de brave oude men-
schen, om hun bedrijf aan de jonge lieden over te
dragen , onder voorwaarde , dat zij levenslang bij hen
inwonen en van al het nood ige behoorlijk verzorgd
zouden worden. Met genoegen nam het jonge paar
dezen voorslag aan en spoedig daarop werd een con-
tract beschreven en verzegeld.
Dan, al zeer spoedig vergaten nu Kasper en zijne
vrouw de hooge verpligting, die zij aan de oude brave
uienschen verschuldigd waren! Zonder te bedenken,
dat Kasper door hen zoo innig teeder opgekweekt, on-