Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )

II.
BEZINT, EER GIJ BEGLM.
Vader Desiderias had verscheidene hinderen^
die h^ gaarne eene goede opvoeding n^enschte te
geven, en hg al hunne verrigtingen naar den
grondregel leerde handelen: j) bezint, eer gg be-
gint."
Eens op eenen winteravond ^ dat de i^ader met
al zijnti kinderen rondom den haard zat, zeide
Dicle rik, de oudste zoon: tHoe is i^ader toch aan
die spreuk gekomen?^' — De vader zeide: ï^Luis^
tert toe , kinderen, wat ik u daarvan zal ver-
halen, Toen ik no^ ter school sin^ ^ zoude ik
" C» Ö 7
eens tegen een m^ner kameraden met fraai
schreven kampen. De meester^ die gaarne wilde ^
dat ik de overwinning behalen zoude, zeide i
O '
»Desiderias! doe uw best y pas op, en bezie de
letters , de woorden en de voorstellen vooraf wel
ter deeg: bezin, eer gij begint." Ik veronacht~
zaamde echter dezen regel, maakte vele slechte
letters , schreef in sommige woorden een letter ie
weinig y in andere eene te veel y vergat soms een
woord y plaatste soms er een tweemalen ^ sprong
eenen regel over, en schreef eenen anderen duh^
bel y en zoodoende kwam m^ne kameraad boven
TTiy. Op eenen anderen tp'd wilde ik over eene
sloot van tien voeten breed springen, schoon ik
nog geene zeven voeten afspringen konde* M^n
kameraad Frits waarschuwde mij wel , en zeide :
a bezin, eer gij begint!" Maar ik sloeg die
les ifi den wind, sprong toe en er tot aan den
h.als toe in.
Naderhand was ik eens met m^nen vader op