Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 67 )
de uitspraak van uw verstand^ noch de inspraak van
uw geweten"" — Covert was echter in het dorp zoo be-
rucht geraakt, dat hij aan niemand iets meer konde ver-
koopen, en schielijk genoodzaakt was, om deze plaats
te ontruimen en elders zijn bestaan te zoeken.
Verkracht geweten niet, toont, dat gij waarheid mint,
Hangt, om uw voordeel y nooit het huikje naar den wind.
fK/KIX/SJX/^fX/^/X
XXXVI.
HIJ GAAT REGT DOOR ZEE.
Indien gij, jonge lezers Î Nederland of ons Vaderland
regt door, in het zuiden op reist, dan komt gij, zoo
als u hekend is ^ in België: reist België door, al zitid^
waarts aan, dan komt gij in het koningrijk Frankrijk,
en gaat gij Frankrijk al zuid- of eenigzins zuidooswaarts
door, dan komt gij in een land ^ dat Italië heet> In
Italië ligt eene stad, die Rome heet, en naar deze
stad was dan in vroegere dagen een groot rijk, dat bijna
geheel Europa bevatte, het Romeinsche rijk genoemd,
In zeer vroege dagen nu, werd dit rijk door koningen
beheerscht, die eindelijk de Romeinsche burgers vreese-
lijk mishandelden, willekeurig heerschten en de onderda'
nen ais slaven of lastdieren beschouwden en behandelden.
Dit konden zij in het einde niet langer dulden, en
daarin waren deze menschen ook volstrekt niet te be-
schuldigen ; want de regenten zijn noodzakelijk, om een
land te besturen en de burgers te beschermen ; maar het
staat hun niet vrij om dwingelandij uit te oefenen en
onregtvaardigheden te plegen. Zij zijn in een rijk, wat
een vader in een huisgezin is. De 'regenten bestaan om
het volk, maar het volk niet om hen. Onder deze bur-
gers was dan een fnan, die Brutus genaamd was, en die
den naam had: „dat hij regt door zee ginji'," of anders
gezegd: „dat hij-in zijne woorden de waarheid beminde,
en in zijne daden de regtvaardigheid uitoefende."
Deze Brutus dan stelde zich aan het hoofd van dui*
5*