Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 65 )
sins tian bc krijgsdienst hiaji bcrïo^t/ bc^JrcbbcE baii
gun beider leven ciTfCIlbcn»
(Cncu bc barr aanü^eifi / flsïJtcn aïfc bier in gct dj^
tiiia ciT ftabbcn bc ocuncocïyïiftc rci^ / bic 5ij in gun
ïcbcn 0cbaan gabbcn!
O, menschen! wie gif zijt, helpt y zoo gij kunt ^ elkander ^
Hoe menigmaal toch baart niet de eene weldaad d'ander,
XXXV.
HIJ HANGT DE HUIK NAAR DEN WIND.
Qovert won zijn brood, door met de korf bij de
buizen kruidenierswaren uit te reiken, en was een man
van een zwak verstand,- zonder beginselen , maar die
echter de huik naar den wind uist te hangen^ of met
andere woorden:- die zich ^ uit eigen belangd naar de
gevoelens van een ieder m'st te ^hikken. Op de plaats,
waar hij woonde, was een nieuwe predikant gekomen,
en, zoo als het veeltijds gaat, niet alle menschen dach-
ten in deze plaats gelijk in het stuk van Godsdienst,
en het was hier nagenoegvele hoofden^ zoo vele
zinnen.
Nadat nu de leeraar des zondags zijne eerste leerrede
gehouden had, ging, in de daarop volgende dagen, al
dadelijk de beoordeeüng van dezelve bij de leden der
gemeente aan, en die er het minst van begrepen had-
den, wasten er het meest op aan te merken. Covert liep
dan, als naar gewoonte, met zijn korf door het veld,
en wilde aan ieder ganrne wat verkoopen, om zich ook
naar de meening van ieder te voegen.
„Zijt gij zondag ook in de kerk geweest?" vroeg
h^m Joost. „O ja," antwoordde Cöv^rA „Nu, wat
zegt gij van onzen dominé?" hernam deze, „fa," zeide
Covert^ „wat dunkt u er van?" — „Dat de mnn een slechte
preek gedaan heeft," hervatte —„ Zoo denk ik er
net over," sprak Covert^ en verkocht een pond tabak
aan Joost, Daarop kwam hij bij Justus^ en deze zeide:
„Nu, heeft u de predikatie van zondng niet best
5