Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 6.3 )
wist, koe noodzakeUjk de zoon voor het huisgezin was.
»Ach, huurman!" zeide hij zeer droog, »daarom hadt
gij zoo ver niet behoeven te loopen; dat weinigje geld
had ik er nog wel voor over, dat gij uwen zoon moogt
behouden. Interest behoeft gij mij niet te betalen;
doch, zoo gij kunt, betaal mij dan alle jaren 50 guld,
tot afkorting der hoofdsom."
Met tranen in de oogen drukte de Vader den bra-
ven menschenvriend de hand, kocht eenen plaatsver-
vanger voor den zoon en behield alzoo den steun zijns
huisgezins. liet fortuin was hom nu weder gunstiger,
en in drie jaren tijds was hij in staat, het geheele
kapitaal af te lossen. Toen hij zijn laatste geld be-
taald had, zeide hij tot zijnen edelmoedigen buurman :
Gij IieLt van mijn gezin cen eeiiw'gen dank verdiend ;
Een goede buur zegt meer , dan een gewaande vriend!
XXXIV.
cctu' ntcfWrtb ^Mi'i anberc-
JDïStïJDaD'ÏE^S.
(!Hüni0e laren / nabat Christiaan ban> sijnrn Buur»
man Ambrosius rtercb hiaé / ontflanb cr norlog/ cn
fjct üijanbcïijifiE ïcger lag fïcrgtd ccnigc nrcn tian gen
bcrhnjbcrb. Ambrosius gab in bic omjlrcftcn ecncn
li^icnb InonEn/ bicn gij gaarne rcn;^ Incn^tgtc tc
ficsocficn. J3crgc5clb lian sijitcn cenigen soan / gaat
gij np rei!?; batg/ baar be a'uonb inUicl/ soa hii{ften
3Ö bc gjcncilgn ban get gcfiicb nict regt / bat bc hg^
anb 3icg gab tncgcBigcnb. <Dnljerhiatgt;S Inajbcn 33
boa? ecncn gaap hganbcïgric folbatcn aangegonben
en aïé spionnen naar be taacgt gcliaejb, Dier itierbcn
3n geflrcng onbcrUjaagb / maar allcd / "tnat 3g ter
gunncr hcrontfcguïbiging aanbaerbcn/ Itiaé flccgtjïoriE
in get Uimr/ cn üierb als Bcbiog/ al'j onitiaargcib /