Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 6x )
B. En ik heb het van den biiurman van A, gehaald,
toen ik nog in de dienst van hem was.
De regter. Isu ook bekend, dat de boer het van
hem gekocht, of dat zijn buurman het aan den boer
geschonken heeft?
Beiden. Dat is ons niet bewust, mijn heer I
De reg ter. Zaagt gij ook, dat de boer hem sloeg?
Beiden, Dit hebben wij beiden met onze vier oogen
gezien, mijn heer!
De reg ter {tot den boer). Hebt gij hier ook iets
tegen in te brengen?
De boer stotterde een paar malen, sprak zich drie
malen tegen, zweeg op vier vragen en zat in den %trik
zijner eigene ongeregtigheid.
Het vonnis volgde alras, en dit was: f 300-00 boete
en de kosten, te pronkstelling en drie jaren tuchthuisstraf.
De goede regter wil de zuivVe waarheid weten ^
En acht hen niet, die 'tbrood van den beklaagden eten.
XX xm.
Em GOED BUURMAN IS BETER , DAN EEN
VER VRIEND,
Christiaan was een koopman, die in eenen vroegeren
tijd zeer gegoed was geweest; doch de koopman-
schap staat gelijk aan eb en vloed, dat wil zeg-
gen: zij gaat op en af, en de fortuin staat op een
rond voetstuk. Dan in lateren tijd icas zijn vermo-
gen door tegenspoed in den handel aanmerkelijk inge-
krompen , zoodat hem slechts een sober bestaan was
overgebleven. Zijn oudste zoon Petrus had den ouder-
dom van achttien jaren bereikt, hij moest zich dus
als loteling voor de nationale militie aanmelden, lootte,
en,,, ongelukkig l hij trok een dienstpligtig nommer.
Smaak en aanleg voor de dienst ontbrak den knaap,
en voor het bedrijf der ouders was hij eene groote