Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 )
tante Betaling/ te laten bcrftopen/ Beconfienbe Fjet
Hijfi fjietbna? nagenueg ttaintin nulben ïf0.ötcn / cn
be opBjeng^t ban al be goebercn bc^é ongeluftftigen
bebjocg flccgtö bc fom ban tnim bier gulbcn.
©e ranipsalige gni.öbabrr/ bie nu nict meer tc bet«
Uesen fjab / ban ^ijn Icbcn / liet ccn geftgjift npma«
lieh cn boa? al jijnc Buren / Bencben^ baa? ben Bur«
gcinccjjtcr onbcrtcclïcnen / taaarin bcjc betfilaatbcn /
bat gij sieg altijb alij ccn blijtig / gctrauln cn ccrlijS
Burger ifjab boen ficnnen/ hiicn get gecn^sinjS aan
ben hiil / maar enücl aan get bermagcn gab antBja«
Ijcn / om den Keizer te geven , wat des lïeizers was.
-jKJct bit gcfcgiift Begaf gij sieg in pcrfDan tat 2;. .BS.
ben ïiciscr/ bierb ter aubiëntic toegelaten/ bcrgaalbc
get gcgcelc gebal/ in secr Behicgelöfte bjoo^bcn / aan
Moogstdenzelven, cn rcilitc bcrbalgen^ Sgn gefcgjift
ober.
tDc g?aotmocbige Etciscr hia.^ ban bc hiaargcib
Dbcrtuigb / Bcltiogcn met ben nngcluligigcn man / en
brrontlnaarbigb ober be cnmcnfegrfnfe garbgcib ban
beu ambtenaar. Stan beu armen baglaoner gaf gg
rcne gratificatie ban ƒ looo-oo, cn aan ben gcbaelloo«
scn amütcnaar Bebel / om sijncn paót te ontruimen en
op eene anbere higse sijn ücfiaan tc soer«n/ met
Bgboeging: „Waar niets is, daar lieeft de Iveizer zijn
regt verloren, gcbaclloasc mnnrnpcg!" ©c Blijbfcgap
en banftBaargeib bcp armen baglooncr;^ laat sieg Bc«
ter gcbDclen / ban Bcfcg?ijben! Rocgt sieg get
allcrhaobbirnbiaiïe nu aan/ en iiïaii gierbao? gebu«
rcnae s'i" Gcgeelc leben in {laat/ om sgne Bcla^tin«
gen tc ftunncu bolbcrn.
Tioo de omnagt niet voldoet, haar is geen straf beschoren :
En zelfs de Keizer hiejt oji liaar zijn regt verloren!
xxxn.
DIENS ÜROOD GIJ EET, DIEiVS WOORDEN GIJ SPREEKT,
Een oneerlijke boer lind van zijnen nabinir een stuk
goed , van vrij hooge waarde , ontvreemd. Dc nabinir