Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 56 )
als onze Joost en werpen de oude schoenen weg,
voor dat de nieuwe gereed z^n, en in de droe-
vige noodzakelijkheid zyn, om op mijne bloote
voelen te moeten gaan." Joost zat hicrbg en
bloosde*
Een paar jaren later , toen bet geval met de
echoenen een weinig uit het gehengen van Joost
verdwenen was, wist een schippersgezel aan/oo«^
het zeemansleven zoo smakelijk voor te praten ,
dat Joost in den zin kreeg ^ om zgn beroep als
landman vaarwel te zeggen en scheep te gaan.
Hij stelde dit aan zijne ouders Voor; doch de
verstandige Boudewijn zeide: ))Uw bedrijf als boer
kent gij reeds in zoo verre, dat gg daarmede de
kost en kleederen verdienen kunt; bet gevalt u
wel, en niet alle verandering is verbetering; daar-
entegen moet gij het beroep van schipper van a£
de beginselen leeren; dit zal u in den eersten
tijd dus geen bestaan opleveren, en.ik zal in de
noodzakelijkheid zijn , om u te moeten kleeden en
den schipper voor uwe kost te gemoet te komen ,
en gij weet, dit kan ik niet uitvoeren. Daarbij
komt nog , dat het op verre na niet zeker is , dat
u dit nieuwe beroep zal bevallen. Elke stand
heeft zijne aangenaamheden en lusten , maar ook
zijne onaangenaamheden en lasten. Wanneer het
u dan eens binnen kort niet geviel, dan zoudt
gg misschien tot uw vorig beroep moeten weder-
keeren , waarvoor gg dan misschien ook bedorven
waart. Denk aan de schoenen, en werp de ouden
niet weder weg, i^oor dat de nieuwen gereed zijn ,
of met andere woorden: doe geenen afstand van
uw oude hedr^f of uwe bezittingen , voor dat gy
Aferzekerd zyt, eigenaar van iets nieuws, dat heter
is , te zyn,^^
Joost volgde dezen raad op , bleef bij zijn be-
roep , leerde hetzelve grondig en werd met den