Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55 )
dorp kwam, maakte hij de riemen los, trok dezelve
uit en zeide: J)Oude sletten, daar gg zgt; gij
hebt mg lang genoeg gediend; ik ga een paar
anderen halen, die mij beter zullen staan dan
gq!" en met een wierp hg dezelve in een breed
water.
Op zijne hloote kousen liep hg snel het dorp
door en regelregt op den schoenmaker aan. oßaas!"
zeide hij, »ik wilde mijne nieuwe schoenen halen,
en ook dadelijk aantrekken ; want de ouden heb
ik reeds onderweg buiten het dorp in het water
gesmeten." — «Jongen!" zeide de schoenmaker,
)) dal is waarlijk erg genoeg; de nieuwen zgn nog
niet gereed en deze kunt gij voor den eerstko-
menden maandag avond niet krijgen." Daar stond
Joost nu ; de tranen sprongen hem uit de oogen
en hij krabde zich achter de ooren; maar dit baatte
niet, en Lij was genoodzaakt, om tot spot van
allen op zijne bloote kousen naar luns te gaan.
Toen hij op de plaats kwam , waar hij zijne oude
schoenen had weggeworpen , wenschte hij dezelve
hartelijk weder terng ; doch dit v/as onmogelijk ,
dewijl zij reeds gezonken waren. Met bebloede
voelen en versletene kousen , waardoor hem de
bloote voeten staken , kwam Joost te hnis. De
moeder gaf hem eene duchtige bestraffing , omdat
hij door zijne onbezonnenheid een paar goede
kousen geheel onbruikbaar had gemaakt; doch de
anders ernstige vader lachte, en zeide: ;) Leer
hier uit , Joost / dat men geene oude schoenen
moet wegwerpeny voor dat de nieuwe gereed zijn,^
Kort na dit voorval kv/ani de buurman Antoon
bij Boudewi] ny en zeide: J) Buurman, ik weet, uwe
boerderij is Ie klein , om uw groot gezin te voe-
den. Verkoop mij dezelve en koop gij dnn een
nit''.e?!rekler bedrijf weder." Doch Boudcw^n
lachte, cnzcidc: ;; Dan zoude i^v evtu zoo handelen