Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 54 )
XXIX.
MEN MOET GEENE OUDE SCHOENEN WEGWERPEN ,
VOOR DE MEDWE GEfiEED ZTJN.
Boudewyn en zgne vrouw Ä^/ara waren eerlgke,
zuinige en werkzame lieden en bezitters van eene
kleine boerderij. Dan, daar zij met acht gezonde
kinderen gezegend waren, zoo laat liet zicli ge-
makkelijk begrijpen , dat de opbrengsten van bun
bedrijf ter naauwer nood toereikend waren, om
de veelvuldige behoeften van hun talrijk gezin te
bevredigen. De dagelijksche voeding des ligcliaams
ging voor en de kleeding moest hierom menig-
maal een weinig achter staan. Zoo gebeurde het
dus dikw^ls , dat een of meer kinderen aan dit
of dat kleedingstuk behoefte hadden; want als de
wambuis des eenen hersteld of vernieuwd was ,
dan was de broek des anderen versleten, en zoo
een derde nieuwe kousen had ontvangen , dan
had een vierde behoefte aan schoenen. De oudste
zoon Joost vermögt eens door zijne vlijt zoo veel
op zijne ouders , dat deze hem verlof garen , om
een paar nieuwe sclioeuf^n te bestellen , welke
tegen
den volgenden zondag zouden gereed zijn
Na
den
afiieb
jjv.ioopenen arbeid van
Joost dan welgemoed naar het dorp , om
den dag

zoo
al;
liij meende, zijne nieuwe schoenen te halen. In
het heengaan bezag hij zijne oude versletene schoe-
nen ; de zolen liingen er bij neder en de kousen
waren door liet overleer ziglbaar. De gedachte
aan
zijne
men we
hem met een
wen. Zijn
DOg
langer
hoe
tegenzin
grooier
fraaije , gladde schoenen deed
van verachting de oude beschou-
in de oude schoenen werd hoe
cn toen hij eindelijk bij het