Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 46 )
Persiëen Rome, ja honderden van stalen en natiën van
den aardbol verdwenen, en daardoor gaan thans nog
huisgezinnen, fiiaatschappijen en staten te gronde,
■ Wilt gij dus na mijnen dood geluk genieten, be-
waart dan toch, bid ik u, de onderlinge ééndragt en
herinnert u telkens, als gij op het punt mogt staan,
om tot tweedragt te vervallen, deze vermaning, die
van de hal/stervende lippen uws vaders vloeide."
De kinderen weenden overluid, beloofden dit hun-
nen vader plegtig en volbragten die belofte na zijn
overlijden ook getrouw, en bevonden zich bij de één-
dragt honderdvoudig gelukkiger, dan bij hunne vroB'
gere tweedragt.
Bewaart steeds de ééndragt toch in ieder huisgezin ,
Die ééndragt bouwt het huis, - door tweedragt stort het in.
XXV.
MEN KAN GEENE LOOPENDE PAARDEN
BESLAAN.
Albrecht ijjfl;? b^iftifl ban aarb cn Saaotia in al
Sijnc ganbclintjcn; maat eene al te ajootc b,2ift en
ijaa^t hecltijb;^ bc oojjaaft / bat men sönc taaft
flo^bijj afinerftt/ bc ticbeïcn jjasS gaïf of bcrftcerb
Uerflaat / en bat men batfcge tijbinaen oberö^engt cn
berftccrbe fiocbftjjappcn boet. Soa ging gct Albrecht
nicbe.
OEen^ riep syn baber: „Albrecht! ftom tm^ 8ict/
en boe boa; mij ecnc boobfcgap!" — „45oeb/ gocb/"
Scibc Albrecht, „tafiaft/ pijpen of 30a ict;^?" en
Inilbc rccb;^ op ben loop gaan. „ .igccn/neen!" seibc