Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 44 )
en toen het bleek, op welk eene wijze dit mogelijk
geweest was, kreeg de meid eene ernstige bestraffing,
beloofde beterschap, en verzocht en bekwam dan ook
op die voorwaarde vergiffenis.
De praatzucht der meid was door dit voorval aan-
merkelijk verminderd, doch hare oplettendheid belangrijk
vermeerderd.
Schoon lasterzucht zoo vaak zelfs ook op de onschuld vit:
Geen koe heet echter bont, die geene vlek bezit.
XXIV.
De oude Tobias had verscheidene kinderen, die
echter veeltijds, tot groote ergernis des vaders, zeer
oneenig met elkander leefden, waardoor hun werk
vermoeijelijkt werd, eenen tragen voortgang had en
de kinderen hun eigen, alsmede het levensgenot van
huunen braven vader vergalden. De brave, oude man
werd door eene kwijnende en ongeneeslijke ziekte aan
het bed geboeid, en geen ander uitzigt was er, dan dat
dit ziekbed welhaast in zijn sterfbed zoude veranderen.
Op eenen zekeren avond liet hij zijne kinderen
hijeen roepen, en allen moesten zich om de sponde van
hunnen zieken vader scharen.
j)Lieve kinderen 1" zeide hij; tgij ziet, dat mijn
aardsche leven bijna aan het einde gesneld is; echter
kan ik niet van u zonder eene laatste vaderlijke
vermaning scheiden. Gij hebt viij, door uwe twist,
oneenigheid en onderlinge ticeedragt veel verdriet in
dit leven berokkend; evenwel vergeef u ik alles van