Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
(41)
ftaa? DtisE suiniofiEiti cn hlift bcranbcrb/BijflEhoIfl Ban
Dciö mise ïccfhitjse jitg naac be nnifïanbioBeben boe«
jjcii. ©it jjefcFjiebbe ooft; bocfj be laatfle verzetting
cier baljens ücbieï aan allen / 50a aljS ligt tc bcnften
ijS/ maar insanberljeib aan Paulina, fietcr ban be
eerftc.
Eischt nood bezuiniging, men moet zich vergenoegen ,
Eu naar de omstandigheid, waarin men leeft, zich voegen.
XXII.
H^enjf op eenen jonbaa acgtermibbao/ bat Simonen
Sophia naar be fterß biaren/ lirecn be rjuisDebiaficnbe
Paulina een ficàoelî ban gare sebentiojarine grootmoe«
bet- 33aar get goebe oubc mcndcg niet gocb meer
3icn fionbe te Ic^rn/ 300 bersncgt 3i} aan Paulina,
bat bese gaar iet^ nit ben Bijbel saubc boo^lesrn. Pau-
lina bolbecb aan bit bersocft/ en la^ baarin onber
anbercn ooft be bolgcnbe hioo^bcn : „ Zet de oude
palen niet terug, die uwe vaderen gemaakt hebben."
Paulina bcrflonb ben 5in bc3cr taoojben niet regt/
en bjoeg bergalbc gare g^notmocber om opgelbering.
Ü3C gjootmoebcr antltioo^bbc: „©at tail 300 beel
Seggen, mijn ftinb ! aïö bat taij geene beranberingen moe«
ten maften in be bingcn/ bic boo? onse baojonber^
gcmaaftt/ uitgcbonben of tot flanb gcB?agt 3ijn."
Paulina fetaam bese bnjbering etgter toatgarb eri 3elfïJ
ongerijnib bon? / en br^ anbeten baagi^ bergaalbe 3ij
bit aan garen babcr.
©e bcrftanbige babcr anttaoo^bbe: „ «öjootmoebet
isï een seer B^aaf menç^tg; maar / eben alöbeïc oiibe
mcnfcgen / en 300 aljj get onjS midfrgien ooft 33! gaan/
taanneer Ittij ecnö oub magen taojbcn/ taat stijf in
gare Begrippen Jtiijnc gpanbftclling i^: „als het tij
verandert, dan moet men de bakens verzetten." Çr
beel goeds, navolgenswaardigs eit behoudenswaardigs in