Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40 )
Ijan bit fitiij^ocsin/ bnoral ban bc mncber en gare
baifitcr / en / baar be molen niet tegen branbfcjjabc
uelnaarfiojgb bia^ / 300 Itia;^ met bit ongeïuft Sun
geijeelE bermogen nagenoeg bernietigb.
ging Simon nu ronb/ ten cinbe gelben op tc
samclcn / om fijnen molen taebcr op te üonbicn;
boeg bejelbe Beliepen op bet na be getft niet/ bat
be opöoulti ban eenen nieultien molen iftostcn mae;^t.
<Ccn rijft cn men-Scglicbcnb man fcgoot gem ccgter/
tegen eene seec BiiTijfie intcre;^t / get oberige et Bg /
cn Simon Binnen ftojt taebEr in flaat/ om
get B?oob bao? gEm cn 5gn gESin niEt malen tE
iierbienEn. ^an/ nu Itia-S bE molen aanmEcl&Etöft
niEt fcgulb fiEjhiaarb cn bergaïbE ftonbE gunne ïetf'
InijjE niet op ben oubcn boet boojtgaan. 33e in«
ftomftEn bierben bao? be rentEfietaling Bcfnocib en
ci;ètgtcn eene aanmciiVclijfte fiesuiniging in bc uitgaben.
i^auiinn fton 3itg ccgtcr in get ecr^t maar jTetgt aan
ccnc Bcftronipcnc ïecftaijsc gehicnnen. (Cc boren at
Sn gemEcnlgft wittebrood , tgau^ mocgt 3Ö 3icg 'net ccn
jtuftjc zwart b;oDb bergcnoEgcn; b^ocger lustte 3g get
bcrïtc rnndvleesch Bijna niet/ tgané moet 3ij BlgiJC
3ijn / bat sg ccn ftlcin stuiqe scliapenvleesch of spelc
óntbinn; bjocger bjacg 3g cenEn japon ban zijde,
rgauö fiocgt bE babcr gaar eenen ban vijfsciiacht;
h^ocger bjocg 3Ö ccncn omflagbocft ban acht gnlden,
tganjï ftocgt bc babcr gaar eenen ban acht stuiver, enz.
„Igoc ltio?bt babcr tocg 300 gierig/" scibc get
meiéfc gcmelijft / „ babcr gunt onsS immcr;^ nietjS
jnccr!" — „iiinb!" gevnam be babcr/ „als het tij
verloopt, verzet men de bakens," of met anbcrc Inoo?«
ben: „als de omstandigheden veranderen, dan dient
men de maatregelen mede te veranderen en naar de om-
standigheden in te rigten."
i©oo? bigt cn 3uintggcib B^gtcn Simon cn sgnc
b^onlti get ccgtcr in bicinigc jaren 50a ber/ bat sg
get Bclccnbc ftapitaal aflokten en buiS bc molen Ine«
ber aan gen in bolftomcn cigcnbom Begoo^be. „ Sic
300!" 3cibe nu Simon tot sgne bjouta cn bocgtcr /
„als het tij verloopt, dan verzet men de bakens;"
„ onsc omstandigheden 3ijn met bcn 3CBm 43objJ cn