Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 39 )
huis, en wilde thans over de koude klaagliederen
zingen. Doch de vader zeide: rtdit zijn alweder
de doornen , in welke de lieve God de aangename
rozen van het ijsvermaak heeft gelieven te wikke-
len. Vergeet nimmer, Nikolaas; er is geen aan-
genaamheid zonder onaangenaamheid, — geen
Loon zonder moeite , — geene eerekroon zonder
stryd, — geen genot zonder opoffering denkbaar.
De goede en wyze God heeft dit alzoo gewild,
om ons hel zoel, na het genoten zuur, hier op
aarde dubbel aangenaam te maken."
Nikolaas warmde zich ter dege , ging weder
naar het ijs en morde naderhand niet weder.
Laat nooit een weinig zuur u op Gods plan vertoornen :
ijeua lauwer zonder kr^'g, geen rozen zonder doornen.
XXI.
yils het tij verloopt, verzet men de bakens.
Simon iua'i ccii Incïgcftclbc molenaar / hie fiij sjjnc
bjouta Sopliia flccFit^ cenc bocrjtcr/ Paiilina jjcTicctcn/
rjab hcrVnojbcn. ©cjc Ina^ nu bc ïiebcïina bc^ ba*
berci rn get tjoctclftinb bcr mocbcr/ fcljoon Ijunnc
Itcfüc niet ban bicn aarb Itia^ / bat / :^oo aU hit
ban hiel ccnjS jjaat/ op bederf ban liet ftinb uitliep:
Simon cn Sophia iiiirïtcn gunnc Itcfbc boot Paulina
boo? verstand tc üefiiiren.
€ch!j op eenen abonb ontftonb cr een ontoeber/
alö of Ijcmeï cn aarbc bcr(taan :5ouben. Simon gab /
onboojsiotig ncnofa / öcenen afleibcr op ben molen /
en giet / eer jij rr aan bacljtcn / flonb bc molen in
licgtclaatjc blam. SCan filuafrfjen biel niet tc benhcn/
en Binnen een uur tjjbd hiaé gct fioijtBarc ncBouin /
met al Ijer nraan/ bat er sicfi in ficbonb/ ccncp?ooi
bcr blamnien. o^iiBefcrjrijfclüft ItiaiS Ijct anD^tseficrm