Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 )
kostbaarste geschenk, dat de goede God on>
thans geven konde; tvant daardoor worden de
uitgedroogde velden gedrenkt, de gewassen ver-
kwikt , het dorstige vee gelaafd en de bedorvene
en te warme lucht gezuiverd en bekoeld. Merk
dit kleine ongemak aan als de doornen, welke
aan de lieve rozen verbonden zijn."
Eenigen tijd daarna moest Nikolaas met zijnen
vader de tuinvruchten wieden. De gewassen groei-
den welig, maar ook het onkruid was welig opge-
schoten. Nikolaas bragt dien arbeid echter spoedig
ten einde en zeide : sEr moest geen onkruid onder
de gewassen groeijen." l> Dit zijn al weder de
doornenzeide de vader, »die de lieve God
aan de rozen verbonden heeft."
Toen de herfst genaakte , moest Nikolaas mede
aardappelen roeijen. De lucht was guur, de
grond koud en nat en de handen werden hem bij
dit werk koud en morsig. Nikolaas wilde nu we-
der klagen , dat dit zulk onaangenaam werk was.
Maar de vader zeide: j) Deze arbeid wordt tien-
voudig weder vergoed, door het genot van de
smakelijke, voedzame en gezonde aardappelen in
den herfst en den winter. Beschouw deze geringe
onaangenaamheden al weder als de doornen, waar-
mede de roos omgeven is."
Het werd eindelijk winter en Nikolaas begon te
verlangen naar het ijsvermaak. Ten laatste werd
dan ook de wind oost, de dikke lucht al dunner
en dunner en eindelijk zoo helder als kristal.
De ijskorst verdikte zich nu spoedig zoo snel,
dat zy in staat was , om Nikolaas zonder ge-
vaar te dragen , en de verheugde knaap bond de
schaatsen aan en begaf zich op den effenen, kris-
tallenen spiegel. Dan het duurde niet lang, oj
hg kwam bevende en schreiende van koude te i