Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 34 )
((Cocn Si) 3ijn forniin Blb«^ jjEmaafit fiab/ liet gij
fiobtn sijne beHC fcgrijtiEn:
Elk lid der maatschappij kaa uit mijn voorbeeld Iceren ,
Hoe men het schaap, al naar het wol bezit, moet scheren,
XIX.
DAT IS EENE WITTE RAAF.
Reinier wandelde met zijnen vader Reinoud door eene
groote stad. In eene zekere straat gekomen zijnde,
werd hunne aandacht geboeid door een bord , hetwelk
zeker bewoner voor zijnen gevel had, en waarop te lezen
stond:
»/fier Viooni Theobald falentijn paradox,
Leermeester in de ms-, natuur- en aard-
rijkskunde ; muzijk-, dans- en zangmees-
ter; onder-wijzer in de geschiedenis, taai-
en teekenkunde; schrijver, uurwerker en
catechiseermeester."
„Dat moet een bij uitstek vlugge bol in zijne jeugd
geweest zijnzeide Reinier tot zijnen vader, „ die
zoo veel kunsten en wetenschappen heeft kunnen lee-
ren, van welke ik de namen naauvvelijks vermag uit te
spreken, ik zwijg van immer in staat te zullen zijn,
om de helft er van te leeren."
y,Dat is eene witte raaf, of het is een kwakzalver,"
zeide Reinoud.
Reinier begreep niet regt, wat zijn vader daarmede:
zeggen wilde, en verzocht hem derhalve om nadere toe-■
lichting. „Mijne uitdrukking geeft te kennen," zeide
de vader: „dat die man tot de groote zeldzaamheden
van het nienschelijk geslacht behoort, — of— dat hij i
een groot volksbedrieger is."