Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 35 )
tdn yfóai^ bat Maximüiaan IjicrboiJ^ 50" fortuin /
300 ala fjij mcenbc/ 5oitbc maften/ Dcnabeclbc Tjij
5iclj er ten Jjooijlle booj; hiant binnen fiojten tijb
Itia'j sijne nnregtUaarbialjeib aloemeen fieftenb; bc
rijften en gccocbcn / bic bao; anbcrcn ttace nf liicr='
maal 50a ooebftoop cn eben noeb al^ boo? fjem / 5itft
üionbcn laten ücbicncn/ lierlicten ijem natunrïijft aï
Scer fiJBCbin get ecr^t; tcrhiijl bc mingeaocben/ bie ban
Elbcr?i ebcH sninig gulp/ als ban iMaximiliaan fton»
ben erlangen / gcm mebc nict meer alia gunnen ge»
nccjgccr Degcerbcn. Sijnc onBiilijfic en onrcgtbaar^
bige ücganbeling bia? ban ooft be oorsaaft / bat gg /
na nag geene brie jaren albaar gehicc;5t tc sijn/ arm/
bcratgt en ban nicmanb beftlaagb / sicg genoobsaaftt
Ueboelbe / om Groenewoud tc berlatcn cn etberiJ sijn
fortuin tc licprocben. 3[n bat selfbc bo^u hiaonbc
mebc een abboftaat / Maurits genaamb / bic ooft de
schapen schoor, naar dac zij wol hadden ; bocfj op ccnc
billgftc/ regtbaarbige cn sclfs cbclmoebige bi!j5c:
luant ben rijften en gegoebcn bcrfcgaftc gij rcgt cn
ficbicnbe gg in aïlc op^igtcn boo? ccnen prij^ / bicn
3g ooft bij anbcrcn bcftebcn moc'.ïten; — bc niinbcr
Dcmibbelben bcbicnbe gg boor tluccbcrbc bcelcn / of
boor bc gelft/ cn geringe licbcn boer een bicrbe beel
ban ben prij:?. ©it gab ten gebolge/ bat fcgatrij=»
ftcn en gegoebcn/ geringen cn boobarmen naar ben
abboftaat Maurits ftjaoinbcn / 5aobat gij / Incgrnij bc
brniitc/ genoobsaaftt Itiaa / om 5clf3 bcftluamc ftlcr=
ftcn aan sgnc bienst tc berüinbni.
l^ierboor berfcgaf'te gij aan belc arme en onbcr?
magenbe lieben rcgt / bic getselbc anbcrij / uit brccc?
bao; onOetaalBarc ftoptcn/ gabben moeten laten ba«
ren; tertagl bc rijftcren sicg bolftreftt ober geene
onrcgtbaarbiggeib ftanben beftïancn; en Maurits gab
nict alleen be ftreelcnbc ficlxiustgcib/ bat gij een
googatnuttig lib ber maatfcgappij Uiaö / en get ge«
noegcn/ bat gg bao^ alle Braben cn hiclbcnftcnbcn
geacgt/ geijerb cn Beminb hierb; maar gab 5itg baar«
cnBoben nog / Binnen Itieinigc jaren / op eene cbel«
mocbigc ltig5c tot ben rgfeftcn en erbarenllen inbio«
ner ban get borp Groenewoud bejgcben.
3