Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( .02 )
en daar zij veronderstelde,, dat de eigenlijke aard van
Leencje niet deugde en al hare vroegere deugd slechts
een goochelspel geweest was, zoo verspilde zij dan ook
weinig moeite met haar te bestrafen, maar gaf haar^
na vijf maanden dienst^ haar loon en liet haar ^ zonder
redegeving, gaan.
Hierdoor kreeg Leentje echter zulk eenen slechten
naam, dat niemand meer van haar gediend wilde
zijn; hare ouders konden haar niet onderhouden; om
te bedelen, hiertoe bezat zij te veel eergevoel, In
den koogsten nood besloot zij ^ om in het rampzalig mid-
del van stelen haar bestaan te zoeken. Zij werd echter
bij de eerste keer reeds betrapt en veroordeeld^ om vijf
jaren in het tuchthuis door te brengen, waar zij, he-
laas ! binnen twee jaren, door verdriet en berouw^ over-
leed!
Wccst in uw arbeid aan den bezem niet gelijk ,
Een oogendienaar is bij elk vcracliteUjk.
tXTKfXIX/Xr^iX/Xi^
XVIII.
HIJ SCltEEHT HET SCHAAP, NAAR DAT HET WOL HEErT.
fjct borp Groenewoud hiaon&c ccn (tciirroTjccr /
rnin,5t ^ttt 0acti lirr^tonb/ cn bciljallicbctl
Incrïit oonbc rtc^^b Tjcßbrn / inbien tc rr^notc lirffcc;^
iiïlirjrib rjrm niet tnr nnDüïfjUrjdb cn onrcfltbaa^bia^>
ï|cbrn lic^ïcib gab» IDan/ bacro; Ma.ximiliaan fjab be
ochioontc / Olli de schapen/ tcn boo^bccïc ^jnci* linir^/
te scheren, naar dat zij wol hadden, of TlIEi: ailbcrc
Itino^bcn; om de armen voor eenen gewonen prijs tc
bedienen, — de gegoeden twee malen en de rijken vier
malen te veel af tc vorderen.