Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
had^ besloot^ om haar af te looncn en eene andere
vieid aan hare dienst te verhinden,
Lecinje nam nu de toevlugt tot hare arme ouders,
waar zij in weinige weken hare kleine verdienste ver^
teerde. Nu was zij dus genoodzaakt ^ om eene andere
dienst te zoeken, welke zij eindelijk ook vond bij juf-
vrouw Magdalena, eene werkzame^ ordelijke^ schrandere
en scherpziende vrouw» Hier was zij nu de oude Leentje
weder ^ die zij in den eersten diensttijd bij Leonora ge-
weest was, zoo dat Magdalena zeer veel van haar hield
en overal haren lof verbreidde.
Eens kwam jufvrouw Magdalena in gezelschap van
Leonora, welke haar vroeg: y^Ja^ jufvrouw! hoe vol-
doet u Leentje?" y^ Uit munt endantwoordde Magda-
lena , „ en ah vnendin meen ik de vrijheid te mogen
nemen u, ten opzigte van Leentje, eenigermate van
gestrengheid en onregtvaardlgheid te beschuldigen""
yt Ja , jufvrouw!"" hernam Leonora, „als het middag
is, is liet nog geen avond , of anders uitgedrukt: bij
liet begin kan men nog weinig over het einde oordeelen.
Nieuwe bezems vegen schoon, dat wil hier zeggen:
vele dienstboden maken een goed begin. Echter hoop
ik ^ om uwentwil y dat mijne voorspelling niet bewaar^
hcid moge worden""
Dan , na eenige maanden bleek het maar al te zeer,
dat Leonora het regt aan hare zijde had y en dat de
deugden van Leentje slechts oogendiensten geweest wa-
ren , om zich in de gunst van hare nieuwe jufvrouw te
wikkelen, om haar daarna gemakkelijker te kunnen mis-
leiden en bedriegen; want zij werd weder de vorige
Leentje, die zij in den laatsten tijd bij Leonora ge-
weest was, Magdalena had echter te veel schranderheid
cn doorzigt, om zich van eene meid tc laten bedriegen;