Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( .'^o )
tooneii," zeide de boer, „hoe onaangenaam het is,
eenen medehelper te bezitten, die liever de luns draagt,
elan het rad, of anders uitgedrukt, die zoo zeer op zijn
gemak gesteld is, dat hij anderen er aan vaagt, om
zelf de moeite te ontduiken"
Jurriaan bloosde en zweeg stil. De boer nam nu
den stok, mat de lengte van denzelven en stak hem
dusdanig door de ooren der mand, dat de beide einden
gelijke lengte hadden, en nu had Jurriaan er, in ver-
gelijking van vroeger, gemak bij. Deze proefondervin-
delijke les had echter eene goede uitwerking geoefend ;
want zelden zag men naderhand, dat hij pogingen aan-
wendde , om — zoo als men zegt — om het werk toe
te loopen, of, zoo als het spreekwoord luidt: om de
luns te nemen, terwijl hij door anderen het rad liet
dragen.
Met moed cn ijver dus den arbeid aangevat ;
Deelt steeds gelijkelijk den last van luns cn rad.
XVII.
S\7cuwc ée&ems ve^cn fcdoo7i.
Leentje woonde als dienstmeid bij mcjufvrouw heonora,
die in het eerst zeer veel van haar hield, omdat zij
vlijtig, getrouw, eerlijk, ordelijk en oplettend was;
maar langzamerhand begonnen deze goede eigenschappen
hij het meisje te verdwijnen : haar vlijt veranderde in
traagheid, — hare trouw in onverschilligheid, — hare
eerlijkheid in bedrog, — hare ordelijkheid in wanorde
cn slordigheid, — en kare oplettendheid in achteloosheid.
De vermaningen en bestrajfmgen der jufvrouw hadden
gewoonlijk eene zeer korte uitwerking, zoodat mejufvrouw
Leonora, nadat Leentje een halfjaar bij haar gewoond