Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 29 )
XVI.
HU DRAAGT DE LVNS LIEVER , DAN HET RAD,
Jurriaan woonde bij eenen boer, en was een gezonde,
sterke knaap, maar hij wilde zijne kracht liefst niet,
of zoo weinig als mogelijk ware, tot den arbeid aan-
wenden , en zoo veel hij maar kon , zoo wat om het
werk toeslnipen en het gemakkelijkste verrigten, al
zonden anderen zich daarom ook bijnadood arbeiden.
De boer merkte dit al heel schielijk, maar zeide er
echter nog dndelijk niets van, schoon hij van de andere
knechten daarover reeds menigen droogen bokking ont-
ving, die echter niet door hem werd gevoeld en der-
halve ook geene uitwerking deed.
Eens moest de boer met Jurriaan eene zware mand,
op eenen aanzienlijken afstand, dragen. „Nu," dacht
„zal ik wel zorg dragen, dat gij eens den
last bekome." Hy stak eenen sterken stok
ooren der mand, maar wel zoodanig, dat de
boer genoeg een tweemaal zoo lang einde aan zijne zijde
had , als Jurriaan aan de zijne. De boer liep snel
voort en praatte, want hij zelf kon met groot gemak zyn
gering deel van den last dragen; maar Jurriaan hijgde
en snakte naar den adem en moest a! schielijk den boer
verzoeken, om eens wat te mogen uitrusten.
„ Die mande is zwaar, niet Jurriaan ?" zeide de
boer lagchend. „Ja," zeide Jurriaan, „had ik dat ge-
Vv'Gten , dan moesten wij met ons drieën de mand ge-
lintiid hebben: het is bijkans boven mijne krachten."
„Weet gij wei," zeide de boer, „dat gij deerlijk door
de boer,
zwaarsten
door de
. Moe
zoo ?'
zeide
zeide Jurriaan,
de boer

IS een
mij bedrogen zijt ? „
„ De stok door de ooren .
hefboom en hoe verder het magtpunt van het rustpunt
verwijderd is, hoe minder vermogen er wordt vereischt,
om den last in evenwigt te brengen. Gij hadt bijna de
helft korter einde, cn bij gevolg moest gij ver weg
het grootste deel van den last dragen." — „Waarom hebt
gij dat gedaanV' zeide Jurriaan gemelijk. „Om u te