Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 28 )
ban ban ^ijnc pijp / ijecf ban bcjclbc met Cïijbftlfjap
tcrun. mü iïJ een binijft man en 5al iihic moeite buD«
bel beloonen; getaeen Fjij u ban ai-'cft/ eerïijrf uin
Uiettia eioenboni/ Leonard jal berülijb ^ijn/ bat Ijij
be pijp Ineber terua beftomt en ajj 5uït eenen ftipt
eerlijiicn naam berUiei-ben / bie in beïe aebalien meet*
biaarbe Beeft/ ban gelb en goeb." — „n^el/" jeibe
Laiirens, „ ift 5oube een geft sijn / inbirn ift aan sulft
een' rijft' geer be pijp bieber gaf; ift jal fjem ^elf
ïjouben: anberji ftrijg ift totlj misfcïjien nimmer ^nlß
eene ftaotbare pijp." — „7£et er op/ mijn ^oon!"
seibe be baber/ „bat gjj met be^elbe geen gelnlit
5Ult ïjeBben. „ Onregtvanrdig goed gedijt niet."— „ Zoo
gewonnen, zoo geronnen, of anbcrjf gcjegb: zoo er
aan, zoo er weêr af." JX^aar Laurens fioojbe jicFj baar
niet aan / en rooftte alle sonbagen / tot ergernid ban
gijnen baber / nit Leonards pijp.
dEen Ijalf jaar baarna inad fjet in be flab ftermi-i /
tn Lanrens ging/ mooi nitgeboiit/ al rooftenbe nit
5ijne fraaije pijp/ ooft naar beselbe. (Coen ^ij lebig
toaé / fiaft Qij ijaar acfjter in jijnen jaft/ en liep naar
bE ronsebons, hiaar eene g?oote fcljaar eigenlijke en
volwassene fiinbcren naar bit beelal sebenBcberbenb
fpel fionben tc gapen al^^ uilen. Laurens bcrgat on^
berinijl 3ii"c pijp / cn toen gij / in eene gcrBcrg Tta'
mcnbe/ cenöaanfteften Irilbe/ biaé.... fjclaas! ïijnc
ftojStBarc pijp bieg / engem / gaogotbiaarfcggrilijft Bij
bc ronsebons, bcgcnbig uit ben .^aft geligt! ^ocn gij
tc gui^ ftlnain 5cibc gg t „ JDaber geeft gelüft gegab /
ift gab bc püp gestolen cn 3ij it? mij biebcr ontstolen:
„ zoo gewonnen , zoo geronnen."
ginbicn Laurens nu naberganb Itieber iet!) bonb/cn
gij ben bcrlicjcr ftonbc opfporen / ban gaf gij cerlijft
cn getroubi get gebonbcnc terug en fiebonb 3icg gier
beeï Beter Bg/ ban booj get te Begouben.
^tf^ citxiF^ibAAtii^ ^efD weKié 5iff8<'M tf^^
t^ ^eé: 500 , 50c
^^KOtlltlflt.