Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 27 )
regier over te leveren en aan de wraak der wet
te onderwerpen, hetgeen kort daarna ook ten uit-
voer werd gebragt; want de beide roovers werden
gegeeseld . gebrandmerkt en veroordeeld, om tien
jaren van hun leven in het tuchthuis door te bren-
gen. Naderhand zeide Clemens nog dikwgls met
dankbaarheid:
» Zoo heeft de goede God het onregt streng gewroken,
« En aaa de god'looshcid een spaak in 't wiel ontstoken !
XV.

(jftvonnftt, zoo gfronncn.
ïDc geer Lconard &hiam ban be fïab terua en bcc=
Ion; / sanbcr bit tc ficmcrliCH / sijnc ftajit&arc niecr=
ftrjiiimcn pijjj. Laureiis, ccn finaay ban jcjitien jaren/
fiUiani een Incinia acljtcr ïjcui / jag bit / raajJtc bc
pijjj op en tiia^ .ïccr bcrünjö niet .sij'iE bonb.ét, ^ociï
ïjij tc fjui'i fitaani/ Ina;^ Ijet cerftc/ bat Tjij aan bc
rjiiiöncnciotcn sijne pijp bcctoanüc. „©ar irf ccn
fcaaüc pijp/" 5cibe sijn babcr. „€cgtcr ficrjaa?t bc=«
5clUe niet aan u. 25ij al/ taat men binbt / fiunncn tbiec
jjcballcn üeftaan / bc berïic.ïcc i!> oné bekend, of fjii
isj onij onbekend. bc iici-tic.ïcc ücftcnb/ ban ci«
fcljcn alle apobbclijfic cn mcnfrfjclijfic hicttcn/ bat oil
gct bcrlorcnc onbcrtaijïb aan ben cioenaar terua bc^
bieocnc/ Iticlfte Tjct bedoren geeft/ niet
aan ona beficnb/ bat Qcöicbt pligt/ om bit boo?
mibbcl ban ccn dagblad ficlicnb tc maften / of bij get
burgerlijk bestuur aan te jjcbcn. llDcct jjg ooft/ Lau-
rens! taic be pijp bcrloren geeft?" — „3[a/" ant^
Itioojhbc Laurens, „ift ^aa inimcrc? bao^mgnc oo{tcn/
bat 5!) ben geer Leonard uit beu öaft biel." — „.©n/"
seibc bc babcr / „na ban um;;gen b^oeg naar Leonard
cn b?aa0 gcni/ of gg ooft ict.'j bcrnii^öt? Scgt gij