Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 25 )
Jznhella zette groote oogen , toen zij dit dubbel on-
aangename vonnis van den geneesheer vernam, en heime-
lijk had zij van hare veinzerij reeds berouw. Dan, die
hielp niet: de vader wilde, dat het gewaande bevel
des docters naauwkeurig zoude worden opgevolgd. Alle
kwartieren kwam men nu met eenen lepel vol aftreksel
van ahcm en aloë bij hanr bed; doch bij den derden lepel
vol, was Izahella genezen en verklaarde, met tranen
in de oogen, dat zij dit slechts had voorgewend, om
de lekkere spijs haars broeders te mogen genieten. Nu
moest zij eene nog strengere kastijding, dan vroeger vau
haren vader ondergaan. Toen nu Izabella ondervond,
dat zij met al hare veinzerij weinig meer kon uitwerken
en zich daardoor dikwijls groote onaangenaamheden be-
rokkende , liet zij hare geheele bedriegelijke kunst va-
ren en werd een alom bemind en deugdzaam meisje.
Verachtelijk is *tzoo me?i u geen vertroniven schenkt^
Hoed II voor veinzerg : en smijt, >vaarheen gij wenkt,
XIV.
MEN HEEFT EENE SPAAK IN HET WIEL GESTOKEN.
De landman Clemens kwam eens op eenen aifond
laat met den wagen ^ bespannen met twee beste
paarden y van de stad terug, alwaar h^ eene
\>racht rog had heen gehra^t^ Op een eenzaam
heideveld^ waarover zijnen weg huiswaarts liep ^
werd h^ overvallen van twee op hem wachtende
roevers. De een greep onverwacht de paarden^
h^ den toom , terwyl de ander Clemens h^ den
kraag greep. y^Geef af, al wat g^ by u hebt!'*^
zeiden de boeren» Clemens verweerde zich zoo
lang en goed hy kende ; maar eindelijk scheurden
zij hem van den wagen , honden hem handen en
voeten vast ^ ontnamen hem al het geld ^ dat hij