Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 22 )
XII.
draaft ^'ivadc noten.
sDc lii)fttcnjarf0c Laura fihiam ccnj? djj cciicii aüonh
ban Jjarc Djaatmachrc Klara terua.
3ïn ccnc anbcrflenaeflbe Bemaebgftcmminn plaatste
5ij äitrj Dp Ecncn ftacl ncbcr cn äc'ibc: „ 2[fit sa i» fict
cctßtc fiainaac nict Uicbcc naac bc aubc jjj0otmac«
bcr."
„rc)aaroni nict/ mijnc bncljtcr?" gccnam bc nioc=
bcr. „JDcI/" äcibc Laura/ „liet oude menscli liraakc
altijd kwade noten,"
„IDat rjccft 5ij ban Dcsccb/ bat n niiöfjaanbc ?"
lijaaohc l)3ic mocbcr. „5Ccg/ niocbcr!" Ijcrnani
Laura / „ nictd niinbcr/ bau bat alTcö aan mij ontbjali.
SiHbicn Ui nict uitfcfjcibbc met banfcn cn Iptingen /
ban sou ift mij fpocbin bno? ccncn bal boaj mijn
jjcFjccic ïcbcn onDCluftfiis maften. jBijnc fiïecbinB cn
tooi biarcn te ftaj^töaar en b^aerten fienmci-ften ban
ybelgcib cn bcrfpiliinij/ cn bat fton oeene ftct nacl^
toul» 500 fiouben. Äijne taal bia^i oemaaftt en nn»
ficballin. öffcljaon ift tflansf naauluciöft;s iuitteli^aob
ïuéttc / 50U cc nojj IticI een tijb ftaiiien / bat ili
oaarne bjoon sltiart B^jnob öoubc eten. €n bcrjc*
lijfte kwade noten kraakte get oubc mcn-jcg meer."
©c mocbcr antinoa^bbe: „ Offcljoon ift eene o^oote
bijanbin ban al sulftc finojrcnbe cn beriifpenbc aan»
merfiinnen ben/ moet ift toclj tot berfcljooniiiii
ban öct oubc mcnstö tetij aanbocren: cij macc in
aanmerfiinn nemen / 0?ontmoebcr i-i tljané bijna tacF)*
tio jaren cn buif 300 ber ban ijare jcurib bcrtnij»
berb / bat ijet Ijaar natjenocn bcroeten ij; / aait jong
oetaceét te sjjn. ©aarßij ijeeft .ïij bele ^ieftten/ bu-^
berbiaarbialjèben en tcijenfpocben baojoeftaan/ bic
Jjaar bc bierelb bijna ncfjcel onbcrfcijtlliH fjclibcn ije»
iiiaaftt. JDcrbccisi; gaar befiel berstoafit/ cn iffsöna-