Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 20 )
groote booswichten in de handen van het regtvaardige
geregt overleverde."
De booswicht waande vaak , dat alle wezens sliepen ,
Schoon God^ tot ons behoud, ccn muis had laten piefen.
XL
an Roffjc naar zxjnc ^dnb.

Kasper was een zeer leerzame, ordelijke, goedaardige
en vrolijke jongen^ Zijne schooljaren besteedde hij nut-
tig , verwarf vele nuttige kundigheden, las natuurlijk,
schreef schoon, stelde zuiver, zong fraai en rekende
vaardig. Daarbij mögt hij gaarne met kinderen omgaan
en de kleineren iets leeren, dat zij niet wisten. De
sneester gebruikte hem ten laatste, om de kleinen nu en
dan eens te onderwijzen in het lezen, schrijven, teekenen
en vit het hoofd te rekenen» Daar deze nu in Kasper
eenen grooten aanleg tot onderwijzer der jeugd meen-
de te ontdekken , zoo ging hij, toen de schooljaren
van Kasper geëndigd waren ^ tot-diens vader Klemens,
die slechts een daglooner was, maar toch gedurende den
tijd, dat zijn zoon schoolpUgtig was, alles aanwendde
en besteedde, wat in zijn vermogen was, om het ver*
stand zijns zoons te doen ontwikkelen en zijn hart voor ■
de deugd te vormen» De meester zeide: ^^ik bespeur in uwen ■
zoon Kasper eenen grooten aanleg, om onderwijzer der ■
jeugd te worden; doch het zal u misschien te moeijelijk :
vallen, om hem , gedurende eene reeks van jaren, die ?
cr tot zijne voorbereiding gevorderd worden^ het benoo-
digde tc verschaf en. Echter heb ik gedacht^ dat hett