Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 17 )
schap en der geheele menschheid heeft gearbeid, en
gedurende zijn geheel leven, door al zijne verrigtin-
gen de waarheid staafde: »dat een arend geene vlie-
gen vanjt, of dat een groote geest zieli inet geene
benzelingen bemoeit, noch zich ora lage zeden be-
kommert."
Laat nietelingcn vrij verguizen , last'ren , liegen ,
'tDeert groote geesten niet; - een arend vangt geen vliegen.
IX.
^^fj nttfif (t)nf.
johnn en Lukas, titicc Diibciiijcntic Finapcn / fthm^
nicii ccnsj op ccncu alioiib Dij Maarten, bic imo jonjj
liia-i cn ccii anücba^bcn ftart bcsat / en baacboo: een
nnücyaalb bcrtronluen aan anbeten fcrjonft. „a3aat
pij besni abonb met ons/" jeiben sij tot Maarten,
„ naar ben ïjof ban onsen Buurman Mattheus ? ©ic
ïjceft onö berïof Dcrteben / om on.sc saftfien oaeb bol
appelen te pluftften; ooft geeft tjij Bcjecb / bat dij
oolf tael moflt niebe fiomen." Maarten adocifbe bit
cn oi"0 "ict öc ionsjcH!! op ttieo naar ben Fjof ban
Mactheiis. (Coen 5!j nnBij Fjet jfjuia Snaren / goojbc
Maarten, bat jochem tot Lukas jeibe: „ .Hu moeten
luij baar acßtcr ober get ftlcine jlantje fppinocn/ ban
merftt men ona 300 lirtt niet." Maarten bacfjt gierop :
Bï'j 5ij berïof ficfitomen gcDBen/ hiaarom ban 30a
negciin grganbelb en aï^ een bief ban atgreren in ben
gaf onTopcn? ï)ic j^snït iii niet pïuiij/ en ift odoof/
bat .ïü appelen stelen hiilien / iii plaatd bat 5ij bic
al:? ecnc gift ontbanjjcn. „ gift jja hicêrom!" — „ lüat
hiiït ttü 7" selben bc ftnapen. „ giift oa Ireêr naar
gui'j / ik begin lont te ruikenscibe Maarten rn liep
•ina fneï gij ftan naar gct giii^ lan sijnc oubcr]6.
ï^ij sijne tc guii' lu-iiiat bcrteïbe gij ger ndial/ en