Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 12 )
TI.
•^^^rtf ftf^fn, btff ztntj^n l)»' joiiijcn.
^c finopman GodTried fttaam ccnti njj ccncn abcinfa
Iaat te guid/ en üErljaalbE in ftiltc aan sijnc b;ouln
Geercruida
/ öat bc ftoDpman Gustavus ttacc tjon*
bcrb aulbcn boa? gct iiitBctalcn ban ccncn bcrfcg?#
ncncn luipfcï naobi0 ïjab/ cn bat rjij/ ten cinbc bcjc
fcrjuib te bcfeftcn cn sicfj bao? 0:Datcr ftgabc te ijot'
ben/ naarnc in gct grl^rini ccnc partij ftaffljOaoncn
toilbe bcrftoopcn. „Jl^oracn acïjfEïmibbafl/" sdbc
gij : „Inil ift cr geen cn sicn/ of ifi/ tcaca ïtantantc
bctallno / bic partij ban gcm èanpcn ïian."
<E)c oubcr;!J barrjtcn cr niet aan / bat gunne batFj^
ter Heiidrika taaftïicc Itia;^ / bit aEfp?cÉ( ïjaa:bE / cn
baarban/ tot gunnc fcgabc/ mi.öBjuift joubc maiScn/
chcnmin / al^i Hendrika bacgt / bat öct ban Dcïanu
boo? be onbcréhiarc/ bat bc saaft ndfjcim filccf. ©c^
anbcrcn baanö inojflcnö bcrijaalbe 5ö / in Fjarc ccn^
boubioijcib/ aan bc bacQtcr ban ben ftoopmau Her-
man , tnat Set boo^ncmcn ïjaatö babcr;ö taaiS. 5?e5C
bergaalbc bit oogcnBüftficIgft taebcc aan gareii babct /
bic bc oorcn bij bit bcrgaal aanmcrftclijh Bcoon op
op tc ftcficn. b^onta ban Herman niaafttc ctgtcc
tenrnBcbcnfiingcn / cn jcibc: « bat fjct motjclijifi maat
ïfinbcrpjaat Inajé." J13aar feoopman Herman ant«
hioojbbc: «wat de ouden piepen, dac zingen de jon-
gen, of ïicbcr; wat in het geheim door de ouderen
gesproken wordt, wordt dikwijls door de kinderen luid-
ruchtig openbaar gemaakt."
Herman flinn ban bc^ voormiddags rccb'f/ mct tfaicc
Fjonbcrb fliilbcn in ben / tot Gustavus, bicrb met
ben ftoop filaar/ bctaalbc gcm cn rebbe alsao ben
bcrlcBcncn man.
«^ed atljtccmihbanil jjino Godfried; Fjccn maar ont^
befttc/ tot 3ijnc n^ootc fpfjt/ bat be partij ftnffi}^
boonrn recb/ bej» boojmibban^ö bcrficcSt Uia?. Her-