Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ " )
ren bijeen te halend DH geschiedile ; binnen een half
nur had iv.en vijfentwintig buren bijeen , gewapend met
knuppels^ vorken^ geladen geweren^ sabels enz, Fijftien
hunner bezetten in stilte de buitendeuren en tien van
hen, benevens de huisgenooten des boers, hielden de
wacht in huis. Om twaalf uur hoorde men een gerucht
in huis ^ dat al nader en nader kwam* Toen zij zich
nu in het koetshuis, tusschen twee deuren ingesloten be-
vonden , drong de geheele gewapende troep, ten getale
van dertig personen ^ het koetshuis binnen; zij overvielen
de dieven, bonden hun de handen en voeten, en zonden
eenigen heen, om de dienaars van het burgerlijk be-
stuur te halen. Deze kwamen, de boer spande zijnen
wagen in en de drie schurken werden gebonden op den-
zeiven geworpen en naar het gemeentehuis gevoerd. Des
morgens werden zij door den burgemeester ondervraagd^
en nu bekenden zij, dat zij voornemens waren geweest,
ofH den boer te bestelen, en, ingeval zij tegenstand
mogten hebben gevonden , al de huisgenooten te vermoor-
den. De schurken werden daarop naar de gevangenis
gevoerd en naar verdienste gestraft,
„ Ziet gij nu wel zeide Frans naderhand tot zijnen
zoon Georg, y^dat ik regt had ^ door in stilte maatre-
gelen te nemen ^ ten einde de vijanden te overmeesteren?
Hadden wij terstond het huis in rep en roer gebragt,
dan hadden zij ons ligtelijk ontijdig overvallen^ of had-
den in aller ijl het hazenpad gekozen, „ Men moec
nimmer slapende honden wakker maken," of anders ge-
zegd: men moec zijne goede plannen, zoo veel moge-
lijk, zorgvuldig voor zijne vijanden geheim houden"
Verberfjt zorgvuldig- voor uw' vijand uwe zaken -
Men moet een Ivwaden hond, die shtnpt, niet.
wakker maken.